I disse dager skal alle medlemmer i Bondelaget få en e-post med mulighet til å svare på årets medlemsundersøkelse. Dette er en temperaturmåler for hvordan medlemmene oppfatter Bondelaget, sitt eget medlemskap og hvilke saker vi bør prioritere. Det er derfor viktig at mange svarer slik at resultatene er representative for medlemmene.

– Det er viktig at vi får inn så mange svar som mulig. På denne måten kan vi kartlegge hva våre medlemmer er opptatt av, og hva de synes er viktig at Bondelaget jobber med. Bondelaget jobber kontinuerlig med å bli bedre, og å være en kraftfull organisasjon for våre medlemmer, sier Bodhild Fjelltveit, som er 2. nestleder i Norges Bondelag.

Hun forteller at engasjementet vanligvis er stort rundt medlemsundersøkelsen, og rundt 10 000 medlemmer svarte forrige gang. Når svarfristen er over, og resultatene kommer inn, skal det jobbes videre med undersøkelsen, forteller Fjelltveit.

– Resultatene fra undersøkelsen behandles grundig, både sentralt og i fylkeslaga. Det er viktig for oss at alle våre medlemmer får en reell mulighet til å påvirke. Her er det altså gode muligheter for å komme med en ærlig tilbakemelding til egen organisasjon, og jeg håper alle benytter seg av anledningen sier hun.  

Undersøkelsen er sendt til alle medlemmer med registrert epostadresse. Hvis du ikke har mottatt undersøkelsen og ønsker å svare kan du sende en epost til medlem@bondelaget.no. Svarfrist er 22. januar.