Mye positivt, men lite konkret fra Venstre

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Landbruk har fått bred omtale i Venstres programforslag, men målsettingene er uklare.

 Illustrasjonsbilde: Hanne Eriksen.

Norges Bondelag har gått gjennom Venstres førsteutkast til storingsvalgprogram. Vi er godt fornøyde med den brede omtalen landbruk har i Venstres programforslag, og utgangspunktet med bonden som selvstendig næringsdrivende er bra, sier bondelagsleder Nils T. Bjørke, og legger til – men vi savner en klar målsetting om økt norsk matproduksjon. Det er også positivt at andre mål som matsikkerhet, inntektsnivå, sysselsetting og bosetting nevnes, men det er uklart hva som er målsettingen også på disse områdene, sier Bjørke.

Det er positivt at Venstre vil opprettholde de samlede overføringene til landbruk. – Vi vil advare mot en vridning mot mer produksjonsnøytrale tilskudd som kan føre til nedgang i produksjonen, sier Bjørke, og sier at dette ikke samsvarer med ønsket om mer beiting, bruk av grovfôr og mer effektiv produksjon.

Skuffende om importvern

Norges Bondelag er bekymret over Venstre sin vilje til ensidig å oppgi importvernet. Signaler om at Venstre vil reversere endringene i tollvernet som blir gjeldende fra 2013, er skuffende. Toll er et vanlig virkemiddel, også for EU i forhold til tredjeland, og for USA på produkter de mener er viktige for nasjonale arbeidsplasser eller strategiske interesser. – Uten tollvern vil dagens støttenivå være utilstrekkelig i forhold til politiske mål om landbruk i hele landet og selvforsyning, sier Bjørke.

Enklere regelverk

Bondelaget vil gjerne ha et enklere virkemiddelapparat med mindre byråkrati, men det er viktig at virkemidlene og støtteordningene er presise. – Direktetilskuddene, som utgjør størstedelen av landbruksstøtten, er enkle å forvalte og enkle å forstå for brukerne, nevner Bjørke som et eksempel.

Disse elementene må sikres i et forenklet virkemiddelapparat:

  • Markedsregulering – Venstre vurderer å legge ansvaret til staten. Bondelaget tror det ikke kan reguleres mer effektivt av en statlig aktør
  • Jordbruksforhandlingene vil Venstre beholde. Bra, mener Bondelaget
  • Venstre vil fjerne boplikt på landbrukseiendommer. Det er ikke nok til å  sikre ikke bolyst, mener Bondelaget.
  • Venstre vil oppheve priskontrollen på landbrukseiendommer. Bondelaget mener det kan gjøre det vanskeligere å ta over gårdsbruk, og gjør det mer lukrativt for de som vil ut av næringa. Uten priskontroll vil salgsprisene fyke i været i pressområder.
  • Bondelaget er enig med Venstre i at det kan være fornuftig å diskutere reglene for deling i jordloven, blant annet for å sikre en fornuftig eiendomsstruktur.

Mer lokal forvaltning av rovdyr

Venstre vil ha en forutsigbar rovdyrpolitikk, og ønsker mer lokal forvaltning. – Dette er Bondelaget glade for, sier Bjørke, og legger til at rovdyrpolitikken ikke må svekke norsk matproduksjon.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere