Mye å spare på å ta ut rovdyr før beitesesong

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Det ligger betydelige innsparingsgevinster i bruk av FKT-midler og erstatninger ved å ta ut rovdyr før beitesesong.

Norges Bondelag mener innsparingene i midler brukt til forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT-midler) og erstatningsutbetalinger er betydelige dersom rovdyr i prioriterte beiteområder tas ut før beiteseongen og mens snøen fortsatt ligger på bakken.

Ekstraordinære uttak av ulv

-Ulv som oppholder seg utenfor ulvesonen, i prioriterte beiteområder, må tas ut ved ekstraordinære uttak mens det fortsatt er snødekke, skriver Bondelaget i et brev til Stortingets energi- og miljøkomite i forbindelse med høringa av forslaget til Statsbudsjett for Miljøverndepartementet. - Dette gjøres allerede i prioriterte beiteområder for hannbjørner som kommer ut av hiet og må også bli gjort gjeldende for ulv. Dette må bli en konsekvens av prinsippet om arealdifferensiert forvaltning som er styrket i rovdyrforliket, understreker Bondelaget.

Mer til forbyggende og konfliktdempende tiltak

Rovdyrforliket peker spesielt på økt innsats for kommunale fellingslag, midler til kursing av jegere og omstiling av beitebruk i prioriterte rovdyrområder. Men, disse tiltakene dekkes av den samme FKT-potten som de tradisjonelle forebyggende tiltakene.

Penger til omstilling i tungt belastede rovdyrsoner

I forslaget til Statsbudsjett forslår regjeringen å øke midlene til FKT-tiltak med 6,5 millioner kroner. Norges Bondelag mener midlene må økes med ytterligere 10 millioner kroner som i sin tur øremerkes omstilling av sauebruk i tungt belastede rovdyrsoner.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere