Mye å spare på å ta ut rovdyr før beitesesong

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Det ligger betydelige innsparingsgevinster i bruk av FKT-midler og erstatninger ved å ta ut rovdyr før beitesesong.

Norges Bondelag mener innsparingene i midler brukt til forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT-midler) og erstatningsutbetalinger er betydelige dersom rovdyr i prioriterte beiteområder tas ut før beiteseongen og mens snøen fortsatt ligger på bakken.

Ekstraordinære uttak av ulv

-Ulv som oppholder seg utenfor ulvesonen, i prioriterte beiteområder, må tas ut ved ekstraordinære uttak mens det fortsatt er snødekke, skriver Bondelaget i et brev til Stortingets energi- og miljøkomite i forbindelse med høringa av forslaget til Statsbudsjett for Miljøverndepartementet. - Dette gjøres allerede i prioriterte beiteområder for hannbjørner som kommer ut av hiet og må også bli gjort gjeldende for ulv. Dette må bli en konsekvens av prinsippet om arealdifferensiert forvaltning som er styrket i rovdyrforliket, understreker Bondelaget.

Mer til forbyggende og konfliktdempende tiltak

Rovdyrforliket peker spesielt på økt innsats for kommunale fellingslag, midler til kursing av jegere og omstiling av beitebruk i prioriterte rovdyrområder. Men, disse tiltakene dekkes av den samme FKT-potten som de tradisjonelle forebyggende tiltakene.

Penger til omstilling i tungt belastede rovdyrsoner

I forslaget til Statsbudsjett forslår regjeringen å øke midlene til FKT-tiltak med 6,5 millioner kroner. Norges Bondelag mener midlene må økes med ytterligere 10 millioner kroner som i sin tur øremerkes omstilling av sauebruk i tungt belastede rovdyrsoner.

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere