Mr. Soko forklarer delegasjonen fra Norges Bondelag hvordan han dyrker mais ved bruk av forskjellige metoder. Foto: Knut Andersen.

I fjor høst inngikk Norges Bondelag en avtale om å støtte Utviklingsfondets arbeid for bønder i Malawi.  Samarbeidet skal vare i tre år og startet i januar i år. Nylig reiste en delegasjon fra Norges Bondelag ned til Afrika for å ta forholdene i nærmere øyesyn.

- Vi hadde lest litt om hvordan det var før vi reiste ned, men det var både annerledes og dårligere stilt enn hva jeg hadde trodd.  Dette er svært langt unna de forholdene vi er vant til fra Norge. Stort sett alt arbeid blir gjort manuelt. Det var noen få som hadde okser som trekkraft, men det vanligste hjelpemiddelet var hakke, sier styremedlem i Norges Bondelag Einar Frogner.

I Malawi lever 40 prosent av de 15,9 millioner innbyggerne for 1 dollar om dagen. 80 prosent av befolkningen er avhengige av jordbruket for å få mat, og den vanligste jordbruksformen er maisdyrking.

Styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner, i maisåkeren. Foto: Solveig Skogs.

Stolte bønder

I år med dårlige avlinger er matknappheten i Malawi stor. Utviklingsfondet har fokus på å utvikle landbruket i de områdene som bøndene arbeider.  Hver bonde skal kunne brødfø seg selv og sin familie, og eventuelt klare å få så store avlinger at de kan selge varer til nærmarkedet.

I løpet av det ukeslange oppholdet i Malawi fikk delegasjonen møte flere bønder som deltar i prosjektet.

- Det som var veldig gledelig å se var hvor stolte disse bøndene var av det de har fått til, sier Frogner.

Hjelp til selvhjelp

I samarbeid med regionale myndigheter og organisasjoner sørger Utviklingsfondet for å utdanne såkalte modellbønder i gode dyrkningsmetoder. Disse bøndene kan igjen lære opp andre bønder.

I tillegg til å legge grunnlaget for større avlinger er det også et poeng å få til en større variasjon i hva bøndene produserer.

- De fleste dyrker mais, men en del av programmet er å få bøndene til å dyrke flere vekster. Dette både for å få til et vekstskifte og for at bøndene skal ha flere bein å stå på. Andre vekster kan være mindre utsatt for tørke og insekter, men de kan også være lettere å omsette.

- Den stoltheten de viser gjør inntrykk på en bonde. Dette er noe jeg tror du kan finne igjen hos bønder over hele verden.

Godt prosjekt

Det skal utarbeides en rapport fra besøket i Malawi, men Frogner mener Bondelaget har gjort et godt valg av bistandsprosjekt.

Jeg tror alle vi som var der nede kan være enige om at Uviklingsfondet treffer veldig godt det som er formålet med prosjektet.

Les mer  - og støtt Malawi-prosjektet

                                     Mrs. Jere lager naturgjødsel. Foto: Einar Frogner