Møtte statssekretæren om gråskimmel i jordbærnæringa

Publisert 18.07.2016
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget la vekt på behovet for grundig resistenskartlegging.

Soppen gråskimmel som fører til at jordbær råtner i åkeren er noe jordbærprodusenter i Norge opplever med jevne mellomrom. Denne sesongen tyder tilbakemeldinger fra næringa imidlertid på at gråskimmel-ufordringene er større enn normalt, og for enkelt produsenter på Sørlandet er situasjonen ekstraordinær. Avlingstap for enkelte på 95 prosent gjør at det stilles spørsmål ved om soppen har utviklet resistens mot plantevernmidlene som brukes til å bekjempe den.

Behov for resistenskartlegging

Mandag diskuterte Bondelaget og produsentgruppen Agder Bær og Grønt situasjonen med statssekretær Terje Halleland (FrP) i Landbruks- og matdepartementet.  For Bondelaget er det viktig at det gjøres en skikkelig kartlegging denne sesongen av om det er resistens som er årsaken til de store skadene hos enkeltprodusenter på Sørlandet.

- Det vi trenger nå er kunnskap, slik at vi kan håndtere dette på best mulig måte for framtidige sesonger. Så store tap som enkeltprodusenter her opplever er ekstraordinært, og skyldes dette resistens er det nødvendig å tenke annerledes om hvordan jordbær dyrkes framover. Vi ba derfor departementet om å øke bevillingene til testing av resistens i denne sesongen, sier 1.nestleder i Bondelaget, Bjørn Gimming. 

Departementet svarte at eventuell resistens skal følges opp, og at myndighetene har et ansvar. De mener imidlertid at dette skal kunne gjøres innenfor eksisterende forskning- og handlingsplanmidler.

- Vi vet at handlingsplanmidlene for 2016 allerede allerede er fordelt og utbetalt. Vi er derfor skuffa over at myndighetene ikke vil legge inn en ekstra innsats for å forebygge framtidige avlingstap i jordbærnæringa, sier Gimming. 

Fondsordning

Bondelaget tok også til orde for at regjeringen følger opp formuleringen fra Sundvolden-erklæring om å opprette en fondsordning for jordbruket.  Gjennom en slik fondsordning kan regjeringen gi skattemessige insentiver til bøndene til å sette av penger i gode år til bruk i vanskelige år, samt til å gjøre tiltak for å redusere risikoen for avlingsskader.

- Situasjonen for enkeltprodusenter på Sørlandet i år viser behovet for å få en slik ordning på plass, sier han. 

Erstatninger til enkeltprodusenter årets avlingstap ble også diskutert. Departementet viser til at plantesjukdommer ikke omfattes av avlingsskadeerstatningsordningen og at dette i såfall må tas gjennom jordbruksforhandlingene. 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere