Møtte statssekretæren om gråskimmel i jordbærnæringa

Publisert 18.07.2016
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget la vekt på behovet for grundig resistenskartlegging.

Soppen gråskimmel som fører til at jordbær råtner i åkeren er noe jordbærprodusenter i Norge opplever med jevne mellomrom. Denne sesongen tyder tilbakemeldinger fra næringa imidlertid på at gråskimmel-ufordringene er større enn normalt, og for enkelt produsenter på Sørlandet er situasjonen ekstraordinær. Avlingstap for enkelte på 95 prosent gjør at det stilles spørsmål ved om soppen har utviklet resistens mot plantevernmidlene som brukes til å bekjempe den.

Behov for resistenskartlegging

Mandag diskuterte Bondelaget og produsentgruppen Agder Bær og Grønt situasjonen med statssekretær Terje Halleland (FrP) i Landbruks- og matdepartementet.  For Bondelaget er det viktig at det gjøres en skikkelig kartlegging denne sesongen av om det er resistens som er årsaken til de store skadene hos enkeltprodusenter på Sørlandet.

- Det vi trenger nå er kunnskap, slik at vi kan håndtere dette på best mulig måte for framtidige sesonger. Så store tap som enkeltprodusenter her opplever er ekstraordinært, og skyldes dette resistens er det nødvendig å tenke annerledes om hvordan jordbær dyrkes framover. Vi ba derfor departementet om å øke bevillingene til testing av resistens i denne sesongen, sier 1.nestleder i Bondelaget, Bjørn Gimming. 

Departementet svarte at eventuell resistens skal følges opp, og at myndighetene har et ansvar. De mener imidlertid at dette skal kunne gjøres innenfor eksisterende forskning- og handlingsplanmidler.

- Vi vet at handlingsplanmidlene for 2016 allerede allerede er fordelt og utbetalt. Vi er derfor skuffa over at myndighetene ikke vil legge inn en ekstra innsats for å forebygge framtidige avlingstap i jordbærnæringa, sier Gimming. 

Fondsordning

Bondelaget tok også til orde for at regjeringen følger opp formuleringen fra Sundvolden-erklæring om å opprette en fondsordning for jordbruket.  Gjennom en slik fondsordning kan regjeringen gi skattemessige insentiver til bøndene til å sette av penger i gode år til bruk i vanskelige år, samt til å gjøre tiltak for å redusere risikoen for avlingsskader.

- Situasjonen for enkeltprodusenter på Sørlandet i år viser behovet for å få en slik ordning på plass, sier han. 

Erstatninger til enkeltprodusenter årets avlingstap ble også diskutert. Departementet viser til at plantesjukdommer ikke omfattes av avlingsskadeerstatningsordningen og at dette i såfall må tas gjennom jordbruksforhandlingene. 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere