Den siste måneden har flere bjørner herjet i Bardu, Lavangen og Salangen. Over tretti sauer er registrert drept. To bjørner er til nå avlivet i Bardu og en bjørn er tatt av jegere i Salangen og Lavangen. Men bøndene frykter at det finnes flere bjørner.

Nylig slo Miljødirektoratet fast at det ikke vil bli gitt tillatelse til å skyte flere bjørner i Troms. – Det er felt tre bjørner i Troms den siste tiden, og det ble påvist sju bjørner i Troms i fjor. Derfor vil terskelen for å iverksette skadefelling høynes, sa Susanne Hansen, fungerende seksjonsleder i Miljødirektoratet til NRK.

Ga tydelig beskjed til ministeren

I dag møtte leder i Troms Bondelag, Tone Rubach klima- og miljøvernminister Rotevatn.

Vi tok blant annet opp behovet for en beredskapsplan med tanke på håndtering av rovdyrangrep. Dette fikk vi tydelig tilbakemelding på at de skulle ta tak i, sier Rubach rett etter å ha møtt Rotevatn.

Men også flere ting ble tatt opp med minsteren,

– I tillegg sa vi klart ifra at når neste angrep skjer må fellingstillatelse være klar. Vi aksepterer ikke at det skal brukes mange dager på å saksbehandle dyr som gjør og utgjør et skadepotensial i beiteprioritert sone, forteller Rubach.

Dessuten utfordret Rubach Rotevatn på hvor bestandsmålene skal nås. I eller utenfor rovdyrsonen.

– Her var han veldig tydelig på at de skulle nås i sonen, avslutter Rubach.