Bakgrunnen for reaksjonen var at de to siste ukene har bragt tre negative saker for norsk landbruk: Nei til foreslått markedstiltak i svinenæringen, skatteøkningen i forbindelse med arveavgiften og nyheten om at regjeringen vil varsle EU om at ostetollen blir kuttet.

Samarbeidsrådet for landbruket i Hedmark og Oppland hadde allerede 16. oktober invitert landbruksminister Sylvi Listhaug til sin faste høstkonferanse, som i år skulle finne sted 19. og 20. november på Øyer. Listhaug takket nei til å delta, men skulle i stedet ha et offisielt besøk i Hedmark denne dagen.

Da nyheten om regjeringens ostetoll-initiativ overfor EU kom fredag 15. november, reagerte Samarbeidsrådet: Busser ble hyret, og konferansedeltakerne tok med seg fakler for å vise sin tydelige holdning og sitt brennende engasjement overfor Listhaug.

Fakkelmarkeringen fant sted på Genos seminstasjon på Store Ree i Stange, hvor Listhaug blant annet hadde et offisielt møte med Hedmark Bondelag og Hedmark Bonde- og Småbrukarlag. I etterkant av møtet ble hun invitert ut på trappa, hvor 230 fakler og like mange engasjerte tillitsvalgte fra Hedmark og Oppland lyste mot henne.

Therese Rudi fra Oppland Bonde- og Småbrukarlag holdt appell på vegne av unge bønder, mens landbruksminister Sylvi Listhaug og politisk rådgiver Lars Joakim Hanssen (med ryggen til nærmest på motivet) lyttet interessert.

Ivar Skramstad, nestleder i Samarbeidsrådet for landbruket i Hedmark og Oppland, sier følgende om bakgrunnen for markeringen:

- De endringene Listhaug nå har lansert er et alvorlig anslag mot landbruket i Norge. Kuttes tollen, får det vidtrekkende konsekvenser for jordbruket i Norge, og for næringsmiddelindustrien, sier Skramstad.

Han viser til at det er et bredt spekter av landbruksorganisasjoner som nå har tatt til motmæle, og som symbolsk viser med fakler at de brenner for norsk landbruk.

- Så rått som regjeringen nå kjører på mot næringen, får vi inntrykk av at de har et betydelig markeringsbehov. Vi ber i stedet Listhaug om å gå i dialog, og være bevisst på å benytte den kunnskapen som finnes i næringen, sier Skramstad.

Han understreker at Samarbeidsrådet for landbruket i Hedmark og Oppland gjerne ville gitt landbruksministeren den arbeidsroen hun ønsket seg, men:

- Nå har ministeren i løpet av to uker kommet med tre høyst overraskende saker, som vi mener går helt på tvers av disse løftene. Da måtte vi reagere, sier Skramstad.

Sylvi Listhaug ønsket etter appellene å tilbakevise at hun har kalt bønder for museumsgjenstander; hun mener derimot at landbruksdepartementet har vært ledet av museumsvoktere de siste åtte år.

Sakene det reageres på er:

  1. Listhaugs nei til å la svinenæringen betale ut bønder som slutter – en sluttpakkeløsning finansiert gjennom bøndenes egne penger. Dette er et målrettet tiltak for å minske overproduksjon av svinekjøtt. Ministeren har med dette stanset et effektivt markedstiltak. De som blir sterkest skadelidende av dette, er de svinebøndene som har investert og satset, og sitter med høy gjeld – i stor grad unge bønder.
  1. Den formidable skatteøkningen som kommer i kjølvannet av fjerning av arveavgiften. Listhaug har sagt at bøndene skal få kompensert kutt i overføringer med lavere skatt, men dette tiltaket fører tvert imot til skatteøkning på om lag 500.000 kroner for unge bønder som tar over en gård i aktiv drift.
  1. Ostetollen - varselet om at regjeringen nå vil fjerne tollhevingen som ble gjort på enkelte typer ost og kjøtt. Dette vil hindre inntekter gjennom pris for bonden, og gjør bonden desto mer avhengig av overføringer. Konsekvensene av fjernet toll blir større, desto større volum en selger; m a o et tiltak stikk i strid med Listhaugs ønske om større gårdsbruk. Regjeringen gjør her et knefall for EU, og ofrer norsk næringsliv – både jordbruk og næringsmiddelindustri.

Disse tre tiltakene står i skarp motstrid til løftene Listhaug tidligere har gitt om forutsigbarhet, skattelette og bedre økonomi. De kolliderer også med det hun sa da hun utdelte prisen for Årets unge bonde: ”Det som er viktig for meg i årene som kommer, er å stimulere til at flere unge overtar gårdsbruk. Mange gårder står overfor et generasjonsskifte, og det må investeres mye penger for at gården skal kunne drives videre. Da er det viktig å finne gode ordninger som gjør at flere unge vil drive landbruk over hele landet. Det er Norge avhengig av.”

Fra venstre Ellen Anne Bergseng, Thomas Meyer French og Therese Rudi holdt appeller.

Les appellene som Sylvi Listhaug fikk høre under markeringen:

Appell fra Thomas Meyer French (styremedlem i Hedmark Bondelag)

Appell fra Therese Rudi (styremedlem i Oppland Bonde- og Småbrukarlag)

Appell fra Ellen Anne Bergseng (medlem i Samarbeidsrådet for landbruket i Hedmark og Oppland)

Utfyllende kommentarer, kontakt Ivar Skramstad, nestleder i Samarbeidsrådet, tlf: 950 68 508 eller Einar Myki, leder i Hedmark Bondelag, tlf: 90 74 50 79.

Samarbeidsrådet for landbruket i Hedmark og Oppland består av følgende organisasjoner: Felleskjøpet Agri - Nortura – TINE Meieriet Øst- Hoff Norske Potetindustrier - Mjøsen Skog - Landkreditt - Hedmark Bondelag - Oppland Bondelag - Hedmark Bonde- og småbrukarlag - Oppland Bonde- og småbrukarlag - Hedmark Bygdeungdomsalg - Oppland Bygdeungdomslag – Hedmark Bygdekvinnelag - Oppland Bygdekvinnelag.

Listhaug på trappa mens Thomas Meyer French innleder sin appell.