Møtte fylkesmannen på vei til jobb

Av Amund Kind,
  • Tips en venn om denne siden

Vestfold Bondelag stod på trappa til Statens Park med budskapet klart da fylkesmann Erling Lae kom på jobben i dag.

Leder i Vestfold Bondelag, Hans Edvard Torp og bygdepolitisk nestleder i Vestfold Bygdeungdomslag, Inger-Martha Skjelland, kom begge med appeller som Lae lovte å bringe oppover i det statlige hierarki!

Fylkesmann Erling Lae er Statens forlengede arm i Vestfold. Det var derfor naturlig for Vestfold Bondelag å overlevere sitt budskap i forbindelse med bruddet i jordbruksforhandlingene til nettopp han.

- Som regeringens representant og "lyttepost" i Vestfold ber vi deg overbringe dette budskap til Regjeringen, startet Hans Edvard Torp i sin appell.

- Vestfold Bondelag støtter Jordbrukets Forhandlingsutvalg som valgte å ikke begynne jordbruksforhandlingene fordi Regjeringa svikter egne amisjoner. I den nylig vedtatte landbruks- og matmeldinga er målet å øke matproduksjnene i Norge med 20 prosent de kommende 20 årene. Norske bønder utfører gjerne denne viktige  samfunnsoppgaven, men det må lønne seg! Vi mener tilbudet fra staten vil redusere matproduksjonen i Norge, fortsatte Hans Edvard Torp og pekte på at Statens tilbud faktisk øker inntektsgapet til andre grupper. Dette på tross av at bøndenes gjennomsnitlige jordbruksinntekt er på under kr 300 000,- per årsverk!

- Vestfold Bondelag kan ikke ta ansvar for en jordbruksavtale som:

  • Ikke gir inntektsmuligheter som andre grupper
  • Ikke tetter gapet; bøndenes gj.sn. jordbruksinntekt er på under kr 300 000,- pr årsverk
  • Vil redusere norsk matproduksjon
  • Gir et dårlig grunnlag for rekruttering
  • Reduserer mulighetene for nødvendige investeringer for framtida

Avslutningsvis i sin appell trakk Torp fram at vi ikke har illusjoner om at inntekt noen gang skal være den viktigste drivkraften for å bli bonde. -Det må bare ikke være den viktigste grunnen til å ikke bli det!

Vestfold Bygdeungdomslag, ved bygdepolitisk nestleder Inger-Martha Skjelland ønsket også å markere at regjeringen må levere mye bedre jordbruksoppgjør hvis de skal ha ambisjoner om at ungdommen skal gidde å ta over framtidas matproduksjon. - Vi er klare bare dere gjør det attraktivt å bli bonde!

- Jeg skal love å sende deres appell videre inn til regjeringen, svarte Erling Lae og takket for frammøtet og engasjementet!

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere