Møter partiene på Stortinget

Publisert 05.03.2014
  • Tips en venn om denne siden

Denne og kommende uker er stortingsgruppene til partiene på Stortinget på besøk i Bondelaget. I går fikk over 20 representanter fra Arbeiderpartiet innspill om landbruksnæringa.

Her får Arbeiderpartiets representanter orientering om eiendomspolitikk av Erlend Stabell Dahling. Foto: Lise Boeck Jakobsen.

Det er tradisjon for at de politiske partiene på denne tiden av året er invitert til orientering og samtale om landbrukspolitikk i Bondelagets lokaler. I år har det vært stort oppmøte fra partigruppene. Det forteller at landbruket er på den politiske dagsorden.

- Disse møtene er en viktig del av Bondelagets arbeid. Møtene er nyttige fordi de både gir oss anledning til å ta opp aktuelle saker, samtidig som vi får gode innspill å ta med videre, uttaler Nils T. Bjørke.

Denne uken har også Høyre besøkt Schweigaardsgate med 20 representanter, og FrP og KrF står for tur.

 

 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere