Møter organisasjonene foran jordbruksforhandlingene

Av Per Ole Ranberg,
 • Tips en venn om denne siden

Organisasjonene banker på Bondelagsdøra i dag og i morgen med sine krav foran jordbruksforhandlingene.

Klare for å møte organisasjonene: Brita Skallerud, Nils T. Bjørke og Berit Hundåla, arkivfoto: Per Ole Ranberg.I Landbrukets Hus og i møtelokalene til Norges Bondelag vil organisasjonene møte forhandlingsutvalget i Bondelaget og flere av de ansatte i Norges Bondelag som jobber direkte med de kommende jordbruksforhandlingene.

Tirsdag 5. mars møter Norges Bondelag:

 • Gartnerforbundet,
 • Samdriftenes kontaktorgan
 • Kio
 • Hjorteavlslaget
 • Havreforeningen
 • Norske landbrukstjenester,
 • Hoff,
 • NHO mat og drikke/Norkorn
 • Birøkterlaget/Honningcentralen,
 • Landbrukets HMS-tjeneste,
 • Fiskå mølle,
 • Pelsdyravlslaget

Onsdag 6. mars er disse organisasjonene på plass i Landbrukets Hus:

 • KLF (Kjøttbransjen),
 • Norsk Matkultur,
 • Oikos,
 • Norsk Bufe,
 • Norsvin,
 • Fjørfelaget,
 • Bygdekvinnelaget
 • Tyr
 • Matmerk,
 • Geno,
 • NFK,
 • Norsk sau og geit

For Norsk landbruksrådgiving er datoen satt til 14. mars.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere