Møter Frp om landbrukspolitikk

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelagets seniorrådgiver Anders Huus deltar onsdag i et seminar om landbrukspolitikk Frp arrangerer.

Seniorrådgiver Anders Huus.Seminaret finner sted på Stortinget der seminardeltakerne blir utfordret på om

  • dagens norske landbrukspolitikk har spilt fallitt og hvordan vil landbruket og matvaremarkedet i Norge se ut i framtiden?

Det er partileder Siv Jensen som åpner seminaret, og foruten seniorrådgiver Anders Huus, deltar landbruksforsker Ivar Gaasland, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Anne Merete Furuberg, direktør Thomas Angell fra Virke, direktør Ivar Pettersen i Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, direktør Bård Gultvedt i Norgesgruppen og Søren Hendriksen fra Arla Foods i København. I tillegg vil en representant fra TINE delta på seminaret.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere