Bakgrunnen for møtet på gården i Horten i Vestfold om framtida til norsk landbruk og hvordan norske bønder kan bidra til i klimakampen, var en foregående debatt i avisen Dagbladets spalter mellom de to. Den tok utgangspunkt i hvordan vi skal forstå FNs klimapanels landrapport og hvordan vi skal bruke landarealene i Norge på en mest mulig bærekraftig måte.

- Vi ønsker begge å øke matberedskapen gjennom økt bruk av norske ressurser og begge har et stort hjerte for norsk matproduksjon. Det er et veldig godt utgangspunkt for mer dialog, sier Hjørnegård.

Hun peker på at all matproduksjon er avhengig av areal, men i Norge konkurrerer matarealene i svært liten grad med hverandre. Anbefalingene i rapporten retter seg mot forholdene i de tørkerammede landbruksarealene i verden enn mot Norge. Vi er et land langt mot nord med en helt annen topografi og klimabetingelser enn landene i sør.

- Derfor må vi produsere mat på en måte som er tilpasset både norsk topografi og klima. Gjør vi det, bruker vi ressursene våre på best mulig måte, mener Hjørnegård.

Sammen med invitasjonen kom en utfordring fra MDG. Partiet mener en tredobling av grønnsaksaker, matkorn, erter og bønner og en trippling av bruken av utmarka er svaret på landrapporten.

- Vi er enige i retningen, men et ensidig mål om økt produksjon er å starte i feil ende. Vi ønsker økt produksjon av frukt, grønt og belgvekster, men må ikke falle for fristelsen å tro at bare vi produserer mer, så er jobben gjort. Konkurransen og prispresset fra utenlandsk industrilandbruk er enorm. Derfor er importvernet fortsatt veldig viktig. Samtidig må vi gjøre en jobb med markedet, sier Hjørnegård.

Hun oppfordret Moskvil og MDG om at de sammen kan jobbe for styrke importvernet og sammen jobbe for at leverandører og dagligvarekjedene prioriterer økt bruk av norske råvarer.

- Det er stor interesse for bærekraftig forbruk også innen matveien. Vårt råd til forbrukeren er ganske enkelt: Spis norsk, spis sesong og spis opp! Utover det handler dette om politikk og butikk, og her tror jeg MDG og Bondelaget har mye å snakke om, sier Sigrid Hjørnegård.