Møta med staten held fram

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Overrekking av tilbod

Dagen i dag har blitt brukt til møte mellom jordbruket og staten i årets jordbruksoppgjer.

I går, tysdag, var jordbrukets forhandlingsutval med representantar frå Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ferdige med å gå igjennom tilbodet frå staten til årets jordbruksoppgjer. Klokka 12.30 fekk staten beskjed om at jordbruket ville setje seg ved forhandlingsbordet, og deretter starta dei første møta mellom partane.

I går og i dag har staten og bondeorganisasjonane sete i lag og gått igjennom punkt for punkt i tilbodet og kravet for å finne grunnlag for forhandlingar. I denne fasen av forhandlingane stiller begge partane med fulle delegasjonar, det vil seie at alle medlemmane i forhandlingsutvala samt fagmedarbeidarar frå administrasjon og embedsverk deltar. Desse møta vil truleg halde fram heile torsdag. Dersom gjennomgangen av tilbud og krav viser at det er moglegheit til å forhandle, går partane til reelle forhandlingar. Når det blir klart, veit vi så langt ikkje.

- Eg forventar ein betydeleg forhandlingsvilje frå regjeringa. Stortinget har vedtatt at vi skal ha eit landbruk over heile landet, og då må vi sikre lønsemda på dei små og mellomstore bruka for å hindre at jord går ut av drift, sa jordbrukets forhandlingsleiar og leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, då han tysdag varsla staten om at jordbruket går til forhandlingar.

Årets jordbruksforhandlingar skal vere avslutta til måndag 15. mai.

 

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere