Møta med staten held fram

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Overrekking av tilbod

Dagen i dag har blitt brukt til møte mellom jordbruket og staten i årets jordbruksoppgjer.

I går, tysdag, var jordbrukets forhandlingsutval med representantar frå Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ferdige med å gå igjennom tilbodet frå staten til årets jordbruksoppgjer. Klokka 12.30 fekk staten beskjed om at jordbruket ville setje seg ved forhandlingsbordet, og deretter starta dei første møta mellom partane.

I går og i dag har staten og bondeorganisasjonane sete i lag og gått igjennom punkt for punkt i tilbodet og kravet for å finne grunnlag for forhandlingar. I denne fasen av forhandlingane stiller begge partane med fulle delegasjonar, det vil seie at alle medlemmane i forhandlingsutvala samt fagmedarbeidarar frå administrasjon og embedsverk deltar. Desse møta vil truleg halde fram heile torsdag. Dersom gjennomgangen av tilbud og krav viser at det er moglegheit til å forhandle, går partane til reelle forhandlingar. Når det blir klart, veit vi så langt ikkje.

- Eg forventar ein betydeleg forhandlingsvilje frå regjeringa. Stortinget har vedtatt at vi skal ha eit landbruk over heile landet, og då må vi sikre lønsemda på dei små og mellomstore bruka for å hindre at jord går ut av drift, sa jordbrukets forhandlingsleiar og leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, då han tysdag varsla staten om at jordbruket går til forhandlingar.

Årets jordbruksforhandlingar skal vere avslutta til måndag 15. mai.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere