Mot gjenninføring av russisk ulv

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag mener den russiske ulvepopulasjonen ikke er truet og går imot gjeninnføring av russisk ulv.

Bondelagets primære standpunkt er at det ikke skal være ulv i norsk fauna. I et vedtak i styret i Norges Bondelag blir det vist til at "så lenge Stortingets bestemmelser om årlige, helnorske ynglinger av ulv i rovviltforlik av 2004 står fast, er Norges Bondelags sekundære standpunkt at vi støtter en videreføring av ei nærmere avgrenset sone for å forvalte norsk ulv."

Da styret behandlet endring i rovviltforskriften - forvaltningsområdet for ynglende ulv foreslått av Miljøverndepartementet, vedtok styret:

  • Norges Bondelag er imot enhver utvidelse av ulvesonen, og mener sonen må reduseres, slik at Glomma utgjør vestre grense sørover til Øyern.
  • Sonens ytre grense skal være en absolutt grense
  • Det legges til rette for skadeuttakogså  innenfor ulvesonen.
  • Ulvesonen skal forvaltes på en konsekvent og forutsigbar måte
  • Det må innføres fri jakt gjennom hele året på ulv som oppholder seg utenfor sonen.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke.

HELE styrevedtaket om forslaget til endring i rovviltforskriften (pdf)

Bondelagets temasider rovdyr.

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere