Mot gjenninføring av russisk ulv

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag mener den russiske ulvepopulasjonen ikke er truet og går imot gjeninnføring av russisk ulv.

Bondelagets primære standpunkt er at det ikke skal være ulv i norsk fauna. I et vedtak i styret i Norges Bondelag blir det vist til at "så lenge Stortingets bestemmelser om årlige, helnorske ynglinger av ulv i rovviltforlik av 2004 står fast, er Norges Bondelags sekundære standpunkt at vi støtter en videreføring av ei nærmere avgrenset sone for å forvalte norsk ulv."

Da styret behandlet endring i rovviltforskriften - forvaltningsområdet for ynglende ulv foreslått av Miljøverndepartementet, vedtok styret:

  • Norges Bondelag er imot enhver utvidelse av ulvesonen, og mener sonen må reduseres, slik at Glomma utgjør vestre grense sørover til Øyern.
  • Sonens ytre grense skal være en absolutt grense
  • Det legges til rette for skadeuttakogså  innenfor ulvesonen.
  • Ulvesonen skal forvaltes på en konsekvent og forutsigbar måte
  • Det må innføres fri jakt gjennom hele året på ulv som oppholder seg utenfor sonen.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke.

HELE styrevedtaket om forslaget til endring i rovviltforskriften (pdf)

Bondelagets temasider rovdyr.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere