Bondelagets primære standpunkt er at det ikke skal være ulv i norsk fauna. I et vedtak i styret i Norges Bondelag blir det vist til at "så lenge Stortingets bestemmelser om årlige, helnorske ynglinger av ulv i rovviltforlik av 2004 står fast, er Norges Bondelags sekundære standpunkt at vi støtter en videreføring av ei nærmere avgrenset sone for å forvalte norsk ulv."

Da styret behandlet endring i rovviltforskriften - forvaltningsområdet for ynglende ulv foreslått av Miljøverndepartementet, vedtok styret:

  • Norges Bondelag er imot enhver utvidelse av ulvesonen, og mener sonen må reduseres, slik at Glomma utgjør vestre grense sørover til Øyern.
  • Sonens ytre grense skal være en absolutt grense
  • Det legges til rette for skadeuttakogså  innenfor ulvesonen.
  • Ulvesonen skal forvaltes på en konsekvent og forutsigbar måte
  • Det må innføres fri jakt gjennom hele året på ulv som oppholder seg utenfor sonen.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke.

HELE styrevedtaket om forslaget til endring i rovviltforskriften (pdf)

Bondelagets temasider rovdyr.