Moer Gård og Norwegian Antibodies AS i Ås er vinner av BU-prisen 2013

Av Elise Larsen,
  • Tips en venn om denne siden

Moer Gård og Norwegian Antibodies AS ble tildelt BU-prisen for Akershus i 2013. Nå har de også vunnet de nasjonale BU-prisen.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug overrakte den najonale bygdeutviklingsprisen til Moer Gård og Norwegian Antibodies AS under en pressekonferanse på den Norske Ambassaden i Berlin i forbindelse med Grüner Woche. Listhaug sier hun er imponert over hva landbruket kan vise til av godt og lønnsomt entrepenørskap.

Moer Gård er eid av Ole Egge, og gården driver stort innen konsumeggproduksjon i tillegg til antistoff-produksjon på høner, kornproduksjon og skogsdrift. Sammen med Øystein Larsen og Erling H. Sundrehagen, har Ole Egge etablert Norwegian Antibodies AS. Selskapet produserer antistoffer fra eggeplommen fra høner. Kunder er bioteknologiske produsenter og forskningsmiljøer i EU, USA og Kina.

Du kan lese mer om Norwegian Antibodies her.

Bygdeutviklingsprisen ble etablert i 1997 for å synliggjøre og være en inspirasjonskilde for vellykket nærings- og forretningsutvikling i - og i tilknytning til landbruket. Den nasjonale BU-prisen er på 250 000 kr.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere