Mistanke om LA-MRSA

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Det er mistanke om LA-MRSA i ei svinebesetning i Nord-Trøndelag.

Mattilsynet har tatt prøver av ei svinebesetning i Nord-Trøndelag etter mistanke om LA-MRSA, antibiotikaresistente gule stafylokokkar. Besetninga er pålagt restrikasjonar og kan ikkje føre dyr inn og ut av garden før dei har fått svar på kontrollprøvene.

Prøvene blir undersøkt av St. Olavs Hospital i Trondheim, og det vil komme svar tidlegast i midten av neste veke. Mattilsynet kartlegg no kontaktbesetningar til den aktuelle svinebesetninga. Eventuelle kontaktbesetningar vil bli varsla, tatt prøver av og pålagt restriksjonar. 

Antibiotikaresistente gule stafylokokkar LA-MRSA hos gris vart påvist første gong i Noreg i 2011. Alle norske svinebesetningar med ti eller fleire purkar vart testa for dette i fjor vår, og berre ei av dei nesten 1000 besetningane var smitta av LA-MRSA. Tidlegare har det vore påvist i 25 svinebesetningar her til lands etter systematisk prøvetaking. Alle desse besetningar har blitt sanert.

Dersom det viser seg at den aktuelle svinebesetninga i Nord-Trøndelag er smitta av LA-MRSA, vil også den bli slakta ned.

Dyreassosiert MRSA sprer seg mellom besetningar ved flytting av dyr, men kan også bli spredd via personar og forureinsa gjenstandar, inkludert dyrebilar. Smitta kan ikkje spre seg frå dyr til menneske via kjøtt og kjøttprodukt.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere