Mista 25 mål med morelltre

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Dei mista 25 mål produksjonsareal under flaumen på Vestlandet. I dag viste fruktbøndene fram øydeleggingane til landbruksministeren.

Morelltrea i Lærdal etter flaumen. - Det tok eit par dagar før eg kom meg, sa fruktbonde Arne Slogvik då han viste fram matjorda si som er øydelagt av flaum. Den eingong så fine matjorda er no fylt av stein og frukttrea er øydelagt.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og fylkesleiar i Sogn og Fjordane, Per Hilleren, besøker i dag bønder i Sogn som fekk store produksjonsareal øydelagt etter flaumen for nokre veker sidan. Første stopp var Voll og Tønjum i Lærdal. Der har om lag 25 mål med nyplanta morelltre og bringebærbuskar gått tapt. I tillegg har det komme mykje lausmasse i lakseelva, som er ei inntektskjelde for mange bønder.

Arne Slogvik og Rikard Lysne er frukt- og grønnsaksbønder i Lærdal. I dag viste dei fram øydeleggingane etter flaumen.

- No hastar det mest å få på plass eit nytt vanningsanlegg. Vi må få takst før jul dersom dette skal stå klart til 1. mai neste år, sa frukt- og grønnsaksbonde Rikard Lysne.

- Vi må få moglegheiten til å beskytte utmarka fordi den kan gje problem seinare ved flaum. NVE må leggje ein totalplan for sikring av areala våre, sa Lysne til statsråd Sylvi Listhaug.

Bøndene i Lærdal understreka også at erstatninga må gjelde all jord som har verdi for bonden sin produksjon, ikkje berre den reine matjorda.

Slik ser det ut etter at flaumen herja i Lærdal. Om lag 25 mål med morelltre har gått tapt.

Listhaug lover fortgang

- Den største utfordringa er vanninga og vi må få fleire takstmenn på saka slik at grunnlaget er på plass og Landbruksdirektoratet kan starte jobben. Eg reknar med 300 erstatningssøknader her, sa Sylvi Listhaug.

- Forskotsutbetalingane skal komme så raskt som mogleg slik at de kan kjøpe inn nye tre og komme i gang igjen så fort som råd, lovde ho fruktbøndene.

- Viktig å få komme i gang att

- Det er spesielt å sjå desse øydeleggingane, sa leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. Han er glad for at landbruks- og matministeren lover fortgang i erstatningssakene til dei flaumramma bøndene.

- Det er gode signal Listhaug kjem med i dag. Det er viktig at sakene ikkje drar ut. Dei som er råka av dette må få komme i gang att og få startsignal til å rydde opp, understreka Lars Petter Bartnes.

Sylvi Listhaug, Lars Petter Bartnes og Per Hilleren på synfaring i Lærdal. Her viser fruktbonde Rikard Lysne dei rundt.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere