Mista 25 mål med morelltre

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Dei mista 25 mål produksjonsareal under flaumen på Vestlandet. I dag viste fruktbøndene fram øydeleggingane til landbruksministeren.

Morelltrea i Lærdal etter flaumen. - Det tok eit par dagar før eg kom meg, sa fruktbonde Arne Slogvik då han viste fram matjorda si som er øydelagt av flaum. Den eingong så fine matjorda er no fylt av stein og frukttrea er øydelagt.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og fylkesleiar i Sogn og Fjordane, Per Hilleren, besøker i dag bønder i Sogn som fekk store produksjonsareal øydelagt etter flaumen for nokre veker sidan. Første stopp var Voll og Tønjum i Lærdal. Der har om lag 25 mål med nyplanta morelltre og bringebærbuskar gått tapt. I tillegg har det komme mykje lausmasse i lakseelva, som er ei inntektskjelde for mange bønder.

Arne Slogvik og Rikard Lysne er frukt- og grønnsaksbønder i Lærdal. I dag viste dei fram øydeleggingane etter flaumen.

- No hastar det mest å få på plass eit nytt vanningsanlegg. Vi må få takst før jul dersom dette skal stå klart til 1. mai neste år, sa frukt- og grønnsaksbonde Rikard Lysne.

- Vi må få moglegheiten til å beskytte utmarka fordi den kan gje problem seinare ved flaum. NVE må leggje ein totalplan for sikring av areala våre, sa Lysne til statsråd Sylvi Listhaug.

Bøndene i Lærdal understreka også at erstatninga må gjelde all jord som har verdi for bonden sin produksjon, ikkje berre den reine matjorda.

Slik ser det ut etter at flaumen herja i Lærdal. Om lag 25 mål med morelltre har gått tapt.

Listhaug lover fortgang

- Den største utfordringa er vanninga og vi må få fleire takstmenn på saka slik at grunnlaget er på plass og Landbruksdirektoratet kan starte jobben. Eg reknar med 300 erstatningssøknader her, sa Sylvi Listhaug.

- Forskotsutbetalingane skal komme så raskt som mogleg slik at de kan kjøpe inn nye tre og komme i gang igjen så fort som råd, lovde ho fruktbøndene.

- Viktig å få komme i gang att

- Det er spesielt å sjå desse øydeleggingane, sa leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. Han er glad for at landbruks- og matministeren lover fortgang i erstatningssakene til dei flaumramma bøndene.

- Det er gode signal Listhaug kjem med i dag. Det er viktig at sakene ikkje drar ut. Dei som er råka av dette må få komme i gang att og få startsignal til å rydde opp, understreka Lars Petter Bartnes.

Sylvi Listhaug, Lars Petter Bartnes og Per Hilleren på synfaring i Lærdal. Her viser fruktbonde Rikard Lysne dei rundt.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere