Ministerbytte gav medlemstrykk

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

På to dager har Norges Bondelag fått 52 nye medlemmer. Det er langt flere enn normalt.

Rådgiver i Norges Bondelag, Andreas Lunder.

- Dette er nært opp til den mest intensive innmeldinga av nye medlemmer vi har sett, sier rådgiver i Norges Bondelag Andreas Lunder.

Langt over normalen

Norsk landbruk og matproduksjon har fått stort fokus de siste dagene etter at statsminister Erna Solberg valgte å utnevne Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug som landbruks- og matminister. Dette kan også se ut til å ha hatt en positiv innvirkning på medlemstallet i Norges største næringsorganisasjon for matprodusenter.  

- Dagen dette skjedde fikk vi 36 nye medlemmer. Det er mye når vi tenker på at vi i løpet av en normal dag får rundt 10 nye medlemmer, sier Lunder.

Bli medlem selv nå!

- På tide å stå sammen

Det er bare i forbindelse med enkelte jordbruksoppgjør at Bondelag har sett en lignende innmeldingstakt. Da bøndene brøt jordbruksforhandlingene i 2012 fikk organisasjonen 64 nye medlemmer på fire dager. Denne gangen har innmeldingene kommet på landbruksmesser rundt om i landet, via internett, SMS og telefon.

- Vi registrer noen telefoner fra folk som sier at nå er det på tide å stå sammen - nå vil de melde seg inn.

Få aktive - mange unge

Bare fire av de nye medlemmene er såkalte bruksmedlemmer, det vil si aktive bønder.

- De fleste nye er altså personlige medlemmer som støtter Norges Bondelags arbeid ut fra interesser som for eksempel mat, matkultur, bygdeutvikling og jordvern. I tillegg er 34 av de nye medlemmene under 35 år gamle. At det er så mange unge er heller ikke normalt.

- Kan gjøre en forskjell

Generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge, gleder seg over nyinnmeldingene.

- Dette er et uttrykk for at den risikoen som ligger i regjeringsplattformen og samarbeidsavtalen, og usikkerheten rundt fremtiden til norsk matproduksjon, oppleves som stor.  Det signaliserer også en tro på at vi bønder og matelskere kan stå sammen om å gjøre en forskjell, sier Skorge.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere