Rådgiver i Norges Bondelag, Andreas Lunder.

- Dette er nært opp til den mest intensive innmeldinga av nye medlemmer vi har sett, sier rådgiver i Norges Bondelag Andreas Lunder.

Langt over normalen

Norsk landbruk og matproduksjon har fått stort fokus de siste dagene etter at statsminister Erna Solberg valgte å utnevne Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug som landbruks- og matminister. Dette kan også se ut til å ha hatt en positiv innvirkning på medlemstallet i Norges største næringsorganisasjon for matprodusenter.  

- Dagen dette skjedde fikk vi 36 nye medlemmer. Det er mye når vi tenker på at vi i løpet av en normal dag får rundt 10 nye medlemmer, sier Lunder.

Bli medlem selv nå!

- På tide å stå sammen

Det er bare i forbindelse med enkelte jordbruksoppgjør at Bondelag har sett en lignende innmeldingstakt. Da bøndene brøt jordbruksforhandlingene i 2012 fikk organisasjonen 64 nye medlemmer på fire dager. Denne gangen har innmeldingene kommet på landbruksmesser rundt om i landet, via internett, SMS og telefon.

- Vi registrer noen telefoner fra folk som sier at nå er det på tide å stå sammen - nå vil de melde seg inn.

Få aktive - mange unge

Bare fire av de nye medlemmene er såkalte bruksmedlemmer, det vil si aktive bønder.

- De fleste nye er altså personlige medlemmer som støtter Norges Bondelags arbeid ut fra interesser som for eksempel mat, matkultur, bygdeutvikling og jordvern. I tillegg er 34 av de nye medlemmene under 35 år gamle. At det er så mange unge er heller ikke normalt.

- Kan gjøre en forskjell

Generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge, gleder seg over nyinnmeldingene.

- Dette er et uttrykk for at den risikoen som ligger i regjeringsplattformen og samarbeidsavtalen, og usikkerheten rundt fremtiden til norsk matproduksjon, oppleves som stor.  Det signaliserer også en tro på at vi bønder og matelskere kan stå sammen om å gjøre en forskjell, sier Skorge.