Mindre norsk mat: De få klarer ikke ta over produksjon fra de mange

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

75- 90% av melkebøndene kommer dårlig ut i forhold til andre grupper med Statens tilbud. De større brukene som styrkes, klarer ikke overta produksjonen fra de som faller fra. Ressursgrunnlaget lar seg ikke flytte på. Det blir mindre norsk mat.

Regjeringen uttrykker med sitt tilbud at det er kun melkebruk med mer enn 50 kyr det skal satses på framover. 75 – 90 % av alle melkebruk vil få inntekstendringer fra minus 5000 kroner til pluss 10 000 kroner.

- Kombinasjonsbruk hvor det er korn og melk, samt melk og sau vil tape mer, selv om de utnytter gårdens ressurser optimalt, uttaler leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

Store konsekvenser i mange fylker

Konsekvensene vil tydeligst vise deg i fylker som Agder, Telemark, Sogn og Fjordane, Hordaland, Troms og Nordland. Her har kun 4% av melkebrukene 50 kyr eller mer.  

- Dette burde vekke stortingsrepresentantene. Det vil få store utslag på reiselivsnæring, lokal matproduksjon og ikke minst lokal verdiskapning Hver bonde er en stor innkjøper av lokale tjenester og varer. Dette vil ramme mange samfunn, sier Bjørke.

Areal lar seg ikke flytte

Det er de som får negativ eller lav inntektsvekst, sammenlignet med andre grupper, som står for 80% av norsk melkeproduksjon. Denne produksjonen klarer ikke de få store overta.

Hver ku trenger om lag 10-11 mål med gras i året til fôr. Potensialet i grasproduksjon i de fleste områder hvor større drift er mulig, er allerede tatt ut.

- Hvordan har politikerne sett for seg at jord skal flyttes på? Det vokser ikke mer gras rundt et fjøs selv om man øker antall kyr. Dette betyr rett og slett mindre norsk mat, mindre utnyttelse av egne ressurser og mindre beite. Vi tror ikke forbrukerne vil ha denne politikken, sier Nils T. Bjørke.

To årsverk

I dag er gjennomsnittsbrukene på 24 kyr og utgjør to årsverk. Mange av de brukene Listhaug karakteriseres som små utgjør to årsverk.

- Det er feil å tolke to årsverk, altså dobbelt arbeidsmengde av hva folk flest yter i året, som småbruk eller deltidsbonde. Dette er familiebruk som ved hjelp av familie og avløser gjør en stor innsats for norsk matproduksjon, sier Bjørke.

Fakta:

 

  • Færre enn 26 kyr får: +1000 kr i driftstilskudd, et ekstra fratrekk på 3000 kroner i bunnfradrag = - 2000 kroner

  • Mellom 26 og 50 kyr får i tillegg: 140 kr/ku i økt husdyrtilskudd for antall kyr som overstiger 25 = maks 3500 kr = + 1500 kroner

  • Over 50 kyr får i tillegg: 800 kr/ku for antall kyr som overstiger 50 = +74.400 for Norges største melkebruk = + 75.900 kroner

  • Av landets 9500 melkebruk, er det 760 bruk som har mer enn 50 kyr. I volum utgjør disse bruka ca 20 prosent av samlet melkevolum.

 

Melkebrukene fordeler seg som følger over landet:

 

 

Bruk med mer enn 50 kyr

Herav samdrifter

 

Antall

Prosent av alle bruk

Antall

Prosent av bruk over 50 kyr

Østfold

29

19 %

20

69 %

Akershus

16

11 %

11

69 %

Hedmark

41

7 %

27

66 %

Oppland

92

8 %

66

72 %

Buskerud

17

8 %

16

94 %

Vestfold

14

18 %

11

79 %

Telemark

7

6 %

3

43 %

Aust Agder

5

5 %

2

40 %

Vest Agder

9

3 %

7

78 %

Rogaland

174

12 %

140

80 %

Hordaland

29

5 %

24

83 %

Sogn og Fjordane

28

3 %

25

89 %

Møre og Romsdal

81

9 %

66

81 %

Sør Trøndelag

69

8 %

52

75 %

Nord Trøndelag

100

11 %

78

78 %

Nordland

35

5 %

21

60 %

Troms

5

2 %

3

60 %

Finmark

9

8 %

3

33 %

Landet

760

8 %

575

76 %

 

 

 

 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere