Mindre matjord omdisponert i 2017

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Nedbygging av matjord

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

- Tallene er gledelige. Kun 3 prosent Norges fastland er matjord, raserer vi den raserer vi ned livsgrunnlaget vårt bokstavelig talt. Når det er sagt vil jeg advare mot at dette fort kan bli en sovepute for regjeringas arbeid med å styrke vernet av matjorda vår, sier Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag.

Stortinget har satt som mål at maksimalt 4000 dekar dyrka mark skal omdisponeres årlig innen 2020. Haugen mener det for tidlig å si om tallene viser en varig trend. Blant annet reflekterer ikke jordverntallene nedbygging av matjord som følge av store, nasjonale veiutbygginger under planlegging og gjennomføring.

- Matjord tapt i store veiprosjekter kommer forøvrig ikke inn i jordvernregnskapet før veien er helt ferdigstilt. Dette gjelder for eksempel opprusting av E6 mellom Oslo og Trondheim eller ny E39 i Rogaland, som ventes å rasere mye matjord, sier Haugen.

Stortinget har beordret regjeringa om å komme med en oppdatert jordvernstrategi til høsten hvor man må vurdere sterkere virkemidler. Norges Bondelag krever blant annet et sterkere juridisk vern av matjorda gjennom en innstramming av jordloven.

- Stortinget har krevd at regjeringa i høst styrker verktøykassa for å få et bedre vern av norsk matjord, dette arbeidet må fortsette med full styrke.

For mer informasjon:

Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag: 482 88 669
Elisabeth Sæther, rådgiver i Norges Bondelag: 975 27 954

Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt

Vil hjelpe tørkerammede bønder

Landkreditt Bank har flere råd til de som frykter de vil slite med framover på grunn av tørken. – Vi vil strekke oss langt for å hjelpe tørkerammede bønder, sier konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere