Mindre geitemelk neste år

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Det produseres mer geitemelk enn markedet etterspør, derfor får bøndene levere mindre melk neste kvoteår.


Avtalepartene i jordbruksforhandlingene møttes i går for å fastsette kvotene for geitemelk for kvoteåret 2013. Mengden melk geitemelkbøndene kan levere settes ned til 0,98 prosent av dagens kvote fra mars 2013.

Bondelaget og bonde- og småbrukarlaget la vekt på at Tine fortsetter sine utviklingsprosjekter og markedsføring for å øke forbruket av produkter med geitemelk.

Les referatet fra kvotedrøftingene.

Det er om lag 350 bønder som holder melkegeiter i Norge, hovedsaklig i Telemark og Troms.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere