Avtalepartene i jordbruksforhandlingene møttes i går for å fastsette kvotene for geitemelk for kvoteåret 2013. Mengden melk geitemelkbøndene kan levere settes ned til 0,98 prosent av dagens kvote fra mars 2013.

Bondelaget og bonde- og småbrukarlaget la vekt på at Tine fortsetter sine utviklingsprosjekter og markedsføring for å øke forbruket av produkter med geitemelk.

Les referatet fra kvotedrøftingene.

Det er om lag 350 bønder som holder melkegeiter i Norge, hovedsaklig i Telemark og Troms.