Mindre ammoniakk med nye regler

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Nye regler fra Arbeidstilsynet skal gi bedret helse for husdyr og bønder.

Herefordkyr. Foto: Mats Olsen.

Arbeidtilsynets nye regler for forurensning på arbeidsplassen
strammes inn når det gjelder ammoniakk. Fra årssikftet er øvre grense endret fra 25 ppm (parts per million) til 15 ppm i husdyrrom.
For driftsbygniner som er oppført før 2002 er det tillatt med inntil 20 ppm i en overgangsperiode som varer fram til 2024.

- Dette kan gi bedre helse både for dyr og folk, sier Inger Johanne Sikkeland i Norges Bondelag.

Bondelaget har gitt innspill i prosessen fram til innstrammingen i regelverket etter samarbeid med resten av landbruket.

- Vi har fått betydelig gjennomslag for våre innspill, slik at regelendringen blir lettere å gjennomføre. En såpass lang overgangsperiode for eldre husdyrbygg betyr mye for å ha kontroll med investeringsbehovet, sier Sikkeland.

Kontaktperson i Norges Bondelag:

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere