Mest til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Av 204 avtalemillioner går 151 millioner kroner til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Illustrasjonsfoto: Eva I. AmbjørnrudDet går fram av den endelige fordelingen av midlene i Landbrukets Utbyggingsfond (LUF) til skogbruk i 2013. Etter et møte mellom avtalepartene, er det klart at 69 millioner kroner (2012 = 66 millioner kroner) skal gå til vegbygging, taubane og hest i 2013 mens 82 millioner kroner (2012 = 75 millioner kroner) er satt av til skogkultur, miljøtiltak og "andre tiltak".

Resten av LUF-potten på 204 millioner kroner ble fordelt slik:

  • Kystskogbruket 10 millioner kroner,
  • Kompetansetiltak (SKI) 12 millioner kroner,
  • Skogbruksplanlegging med miljøregnskap 29 millioner kroner
  • Motivasjon og veiledning 2 millioner kroner.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Per Harald Agerup

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere