Illustrasjonsfoto: Eva I. AmbjørnrudDet går fram av den endelige fordelingen av midlene i Landbrukets Utbyggingsfond (LUF) til skogbruk i 2013. Etter et møte mellom avtalepartene, er det klart at 69 millioner kroner (2012 = 66 millioner kroner) skal gå til vegbygging, taubane og hest i 2013 mens 82 millioner kroner (2012 = 75 millioner kroner) er satt av til skogkultur, miljøtiltak og "andre tiltak".

Resten av LUF-potten på 204 millioner kroner ble fordelt slik:

  • Kystskogbruket 10 millioner kroner,
  • Kompetansetiltak (SKI) 12 millioner kroner,
  • Skogbruksplanlegging med miljøregnskap 29 millioner kroner
  • Motivasjon og veiledning 2 millioner kroner.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Per Harald Agerup