Mer samarbeid mellom Hanen og Bondelaget

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Forsterket samarbeid mellom Bondelaget og Hanen vil fremme lokalmat og synliggjøre bondelagskokker.

Jan Tjosås og Lars Petter Bartnes undertegner ny samarbeidsavtale mellom Hanen og Norges Bondelag.

Sist uke undertegnet Norges Bondelag og Hanen en ny samarbeidsavtale med overordnet målsetting om å bedre betingelsene for aktører innen bygdeturisme og lokalmat.

- Hanen er en viktig organisasjon i bygdenorge. Vi ser mye knoppskyting ut fra Hanens medlemsbedrifter som er gode på innovasjon og utvikling av mat og reiseliv med utgangspunkt i landbruket, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes, som ser fram til et tettere samarbeid.

Samarbeidet mellom Hanen og Norges Bondelag er ikke nytt, men forsterkes gjennom den nye avtalen. Hanen er organisasjonen for virksomheter innen bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge. Hanen har 400 medlemsbedrifter over hele landet, og er i stadig vekst.

- Vi vil særlig trekke fram samarbeidet om Bondelagskokken som positivt. Dette samarbeidet vil knytte kokken og maten tettere sammen.Her er det muligheter for Hanens medlemmer å skape et miljø sammen med bondelagskokken, hente inspirasjon og kunnskap. Vi vet også at det er mange potensielle bondelagskokker blant våre medlemmer, sier Jan Tjosås, som er styreleder i Hanen.

Eksempelvis er nåværende kjøkkensjef på Gloppen Hotell, som er medlem i Hanen.

I avtalen ligger også en intensjon om å stimuliere til sterkere samarbeid mellom Hanens regionlog og fylkeslagene i Bondelaget. - Bondelaget har en sterk organisasjon som Hanen kan dra nytte av. I tillegg vil jeg oppfordre alle fylkesbondelagene til å holde minst ett styremøte eller annet arrangement i året hos en Hanen-bedrift, sier Tjosås.

Samarbeidsavtalen har en årlig ramme på 50 000 kroner, som Bondelaget betaler til Hanen for faglige tjenester.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere