Mer samarbeid mellom Hanen og Bondelaget

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Forsterket samarbeid mellom Bondelaget og Hanen vil fremme lokalmat og synliggjøre bondelagskokker.

Jan Tjosås og Lars Petter Bartnes undertegner ny samarbeidsavtale mellom Hanen og Norges Bondelag.

Sist uke undertegnet Norges Bondelag og Hanen en ny samarbeidsavtale med overordnet målsetting om å bedre betingelsene for aktører innen bygdeturisme og lokalmat.

- Hanen er en viktig organisasjon i bygdenorge. Vi ser mye knoppskyting ut fra Hanens medlemsbedrifter som er gode på innovasjon og utvikling av mat og reiseliv med utgangspunkt i landbruket, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes, som ser fram til et tettere samarbeid.

Samarbeidet mellom Hanen og Norges Bondelag er ikke nytt, men forsterkes gjennom den nye avtalen. Hanen er organisasjonen for virksomheter innen bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge. Hanen har 400 medlemsbedrifter over hele landet, og er i stadig vekst.

- Vi vil særlig trekke fram samarbeidet om Bondelagskokken som positivt. Dette samarbeidet vil knytte kokken og maten tettere sammen.Her er det muligheter for Hanens medlemmer å skape et miljø sammen med bondelagskokken, hente inspirasjon og kunnskap. Vi vet også at det er mange potensielle bondelagskokker blant våre medlemmer, sier Jan Tjosås, som er styreleder i Hanen.

Eksempelvis er nåværende kjøkkensjef på Gloppen Hotell, som er medlem i Hanen.

I avtalen ligger også en intensjon om å stimuliere til sterkere samarbeid mellom Hanens regionlog og fylkeslagene i Bondelaget. - Bondelaget har en sterk organisasjon som Hanen kan dra nytte av. I tillegg vil jeg oppfordre alle fylkesbondelagene til å holde minst ett styremøte eller annet arrangement i året hos en Hanen-bedrift, sier Tjosås.

Samarbeidsavtalen har en årlig ramme på 50 000 kroner, som Bondelaget betaler til Hanen for faglige tjenester.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere