Jan Tjosås og Lars Petter Bartnes undertegner ny samarbeidsavtale mellom Hanen og Norges Bondelag.

Sist uke undertegnet Norges Bondelag og Hanen en ny samarbeidsavtale med overordnet målsetting om å bedre betingelsene for aktører innen bygdeturisme og lokalmat.

- Hanen er en viktig organisasjon i bygdenorge. Vi ser mye knoppskyting ut fra Hanens medlemsbedrifter som er gode på innovasjon og utvikling av mat og reiseliv med utgangspunkt i landbruket, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes, som ser fram til et tettere samarbeid.

Samarbeidet mellom Hanen og Norges Bondelag er ikke nytt, men forsterkes gjennom den nye avtalen. Hanen er organisasjonen for virksomheter innen bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge. Hanen har 400 medlemsbedrifter over hele landet, og er i stadig vekst.

- Vi vil særlig trekke fram samarbeidet om Bondelagskokken som positivt. Dette samarbeidet vil knytte kokken og maten tettere sammen.Her er det muligheter for Hanens medlemmer å skape et miljø sammen med bondelagskokken, hente inspirasjon og kunnskap. Vi vet også at det er mange potensielle bondelagskokker blant våre medlemmer, sier Jan Tjosås, som er styreleder i Hanen.

Eksempelvis er nåværende bondelagskokk Bodhild Fjellestad Eikrem kjøkkensjef på Gloppen Hotell, som er medlem i Hanen.

I avtalen ligger også en intensjon om å stimuliere til sterkere samarbeid mellom Hanens regionlog og fylkeslagene i Bondelaget. - Bondelaget har en sterk organisasjon som Hanen kan dra nytte av. I tillegg vil jeg oppfordre alle fylkesbondelagene til å holde minst ett styremøte eller annet arrangement i året hos en Hanen-bedrift, sier Tjosås.

Samarbeidsavtalen har en årlig ramme på 50 000 kroner, som Bondelaget betaler til Hanen for faglige tjenester.