Mer konkret fra Listhaug

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Ministeren varsler endringer i landbruket og ber bøndene om innspill.

Landbruks- og matminster, Sylvi Listhaug møtte Nils T. Bjørke (Norges Bondelag) og Merete Furuberg (Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Foto: Lise Boeck Jakobsen.

Den nye landbruksministeren, Sylvi Listhaug (FrP), hadde i dag sitt første offisielle møte med bøndenes organisasjoner. Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, mener det ble et nyttig møte.

-  Det er bra at vi får til et tidlig møte med den nye ministeren. På tross av at hun ønsker å gjøre endringer som kan svekke landbruket har hun presisert at målet om å ha en høyest mulig selvforsyning av beredskapshensyn ligger fast. Hun sa også at det skal være en helhet i politikken og at hun tror det vil være landbruk over hele landet også om fire år, sier Bjørke.

Skal komme med forslag

Frem til de inntok regjeringskontorene i forrige uke har Fremskrittspartiet argumentert for store endringer i landbrukspolitikken. Blant annet har partiet, ved flere anledninger, foreslått store kutt i overføringene til næringen.

Norges Bondelag har derfor uttrykt skepsis til innsettelsen av en FrP-statsråd i landbruksdepartementet, men har samtidig ønsket dialog med den nye ministeren.

- Fra møtet i dag fikk vi med oss noen klare utfordringer fra ministeren, og vi vil komme  tilbake med gode forslag, sier Bjørke.

Forenklinger

Det er regjeringsplattformen og samarbeidsavtalen mellom regjeringen, Venstre og KrF som skal ligge til grunn for alle endringer som Listhaug ønsker å gjennomføre. Da hun møtte pressen etter dagens møte sa hun at hun tror på et godt samarbeid med organisasjonene. Igjen pekte hun på målet om å gjennomføre forenklinger i næringa. 

- Dette innebærer kutt i støtteordninger og reguleringer i næringa. Det er en grunn til at ordningene vi har i dag eksisterer, så vi må se på hva som er mulig, svarte bondelagslederen.

Helhet og lønnsomhet

At alle konsekvensene av mulige endringer blir belyst skikkelig er svært viktig for bondelaget. Bjørke sier at næringa vil være tydelig på at det må være en helhet i endringene, at matproduksjonen blir opprettholdt og at lønnsomhet for bøndene må ivaretas.

- Det er en del tiltak i de regjeringsplattformen som ikke henger sammen med målene. Her må vi komme frem til noen balansepunkter, sier han. 

Et eksempel er regjeringens ønske om å styrke eiendomsretten for jordeiere rundt om i landet.

- Dette er et stort ansvar å legge over på de private dersom målet samtidig er å opprettholde matproduksjon på disse jordene, sier Bjørke.

 

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere