Landbruks- og matminster, Sylvi Listhaug møtte Nils T. Bjørke (Norges Bondelag) og Merete Furuberg (Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Foto: Lise Boeck Jakobsen.

Den nye landbruksministeren, Sylvi Listhaug (FrP), hadde i dag sitt første offisielle møte med bøndenes organisasjoner. Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, mener det ble et nyttig møte.

-  Det er bra at vi får til et tidlig møte med den nye ministeren. På tross av at hun ønsker å gjøre endringer som kan svekke landbruket har hun presisert at målet om å ha en høyest mulig selvforsyning av beredskapshensyn ligger fast. Hun sa også at det skal være en helhet i politikken og at hun tror det vil være landbruk over hele landet også om fire år, sier Bjørke.

Skal komme med forslag

Frem til de inntok regjeringskontorene i forrige uke har Fremskrittspartiet argumentert for store endringer i landbrukspolitikken. Blant annet har partiet, ved flere anledninger, foreslått store kutt i overføringene til næringen.

Norges Bondelag har derfor uttrykt skepsis til innsettelsen av en FrP-statsråd i landbruksdepartementet, men har samtidig ønsket dialog med den nye ministeren.

- Fra møtet i dag fikk vi med oss noen klare utfordringer fra ministeren, og vi vil komme  tilbake med gode forslag, sier Bjørke.

Forenklinger

Det er regjeringsplattformen og samarbeidsavtalen mellom regjeringen, Venstre og KrF som skal ligge til grunn for alle endringer som Listhaug ønsker å gjennomføre. Da hun møtte pressen etter dagens møte sa hun at hun tror på et godt samarbeid med organisasjonene. Igjen pekte hun på målet om å gjennomføre forenklinger i næringa. 

- Dette innebærer kutt i støtteordninger og reguleringer i næringa. Det er en grunn til at ordningene vi har i dag eksisterer, så vi må se på hva som er mulig, svarte bondelagslederen.

Helhet og lønnsomhet

At alle konsekvensene av mulige endringer blir belyst skikkelig er svært viktig for bondelaget. Bjørke sier at næringa vil være tydelig på at det må være en helhet i endringene, at matproduksjonen blir opprettholdt og at lønnsomhet for bøndene må ivaretas.

- Det er en del tiltak i de regjeringsplattformen som ikke henger sammen med målene. Her må vi komme frem til noen balansepunkter, sier han. 

Et eksempel er regjeringens ønske om å styrke eiendomsretten for jordeiere rundt om i landet.

- Dette er et stort ansvar å legge over på de private dersom målet samtidig er å opprettholde matproduksjon på disse jordene, sier Bjørke.