Melkebønder taper på økte tilskudd til Synnøve Finden og Q-meieriene

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

Melkebonden vil miste inntektsmuligheter på 5000 kroner årlig fordi staten vil øke støtten til Q-meieriene og Synnøve Finden.

- Norges Bondelag vil opprettholde konkurransen, men samtidig sikre inntektsmuligheter for melkebøndene. Bøndene kan risikere å tape årlig tape nærmere 20 000 kroner på konkurransestøtten slik den foreslås av Landbruks- og matdepartementet (LMD), sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

 

Høringsnotatet fra Landbruks- og matdepartementet 

Konkurranser er etablert

I sin evaluering av konkurransestøtten  konkluderer Statens Landbruksforvaltning (SLF)  i en rapport desember 2012 at de konkurransepolitiske tiltakene har fungert etter forutsetning og at det ikke er behov for å forslå ytterligere tiltaksordninger.

 

- Konkurransen fungerer. De nye aktørene har tatt betydelige markedsandeler på drikkemelk, ost og tørrmelk. Hvorfor skal norske bønder belastes ytterligere når konklusjonen i evalueringsrapporten fra SLF er så tydelig på at tiltakene allerede har fungert? spør Nils T. Bjørke.

115 millioner kroner i støtte

 

I dag brukes 115 millioner kroner til å støtte konkurrentene til Tine. Tilskuddet dekkes av norske melkebønder. Denne konkurransestøtteordning  dekker 1,14 kr pr liter melk fra Q-meieriet. Tilsvarende støtte per kilo ost fra Synnøve Finden er 2, 50  kr. Rammen for dette tilskuddet er foreslått økt til ca 160 millioner kroner.

12 øre per liter tapt på melkeprisen

 

En totalramme på 160 millioner i 2016 betyr at hver liter melk vil få en avgift på 12 øre som bonden ikke kan ta ut som pris. Gjennomsnittsbonden produserer årlig 160 000 liter melk. I sum betyr dette endringsforslaget derfor at bonden mister inntektsmuligheter på 20 000 kroner.

Skal bøndene betale mer?

 

- Konkurranse er viktig, men vi skjønner ikke at bønder som har slått seg sammen for å ha en plass i verdikjeden gjennom etablering av TINE skal betale ytterligere for å øke konkurransen. Vi ønsker derfor å beholde ordningen tilsvarende et 2011-nivå på 115 millioner kroner, sier Bjørke

 

 

 

Ta kontakt med kommunikasjonssjef Ragna Kronstad på mobil 93 49 74 25

 

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere