- Melkebøndene kan ikke ta belastningen alene

Publisert 08.10.2019
  • Tips en venn om denne siden

Nedskalering av melkeproduksjonen var blant temaene da Norges Bondelag møtte statsministeren i regjeringas kontaktutvalg i dag.

Gjennom møtene i regjeringas kontaktutvalg kan Norges Bondelag, og andre arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, ta opp aktuelle saker med bl.a statsminister Erna Solberg. Blant temaene for Bondelaget i dagens møte var den pågående prosessen med å kutte produksjonen av norsk melk med 100 millioner liter. Dette skjer fordi Stortinget har vedtatt å stanse eksportsubsidier til Jarlsberg fra 2020.

- Denne endringen fører altså til at 100 millioner liter melk blir overflødig, og kostnaden ved nedskalering av produksjonen er beregnet til om lag 1 mrd. kroner. Det sier seg sjøl at det vil bety tapte inntekter for alle melkeprodusenter, sa Bartnes.

- Vi er bekymret for at mange unge som har satset kan gå over ende. Kostnaden er for stor til at bøndene kan ta belastningen alene. Denne saka kommer som følge av politiske vedtak. Vi meiner derfor det er rimelig og nødvendig med statlig medfinansiering.

I tillegg tok Bartnes opp en rekke saker fra regjeringas forslag til statsbudsjett som ble presentert mandag. Blant sakene var oppfølging av klimaavtalen, kutt i midlene til flom- og rassikring og kompensasjon til pelsdyrnæringa.

Landbrukets klimaplan

Her har vi samlet alle våre saker om Landbrukets klimaplan. Følg med for praktiske eksempler og oppdateringer.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
21
april

Kornkonferansen 2021

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo
Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere