Gjennom møtene i regjeringas kontaktutvalg kan Norges Bondelag, og andre arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, ta opp aktuelle saker med bl.a statsminister Erna Solberg. Blant temaene for Bondelaget i dagens møte var den pågående prosessen med å kutte produksjonen av norsk melk med 100 millioner liter. Dette skjer fordi Stortinget har vedtatt å stanse eksportsubsidier til Jarlsberg fra 2020.

- Denne endringen fører altså til at 100 millioner liter melk blir overflødig, og kostnaden ved nedskalering av produksjonen er beregnet til om lag 1 mrd. kroner. Det sier seg sjøl at det vil bety tapte inntekter for alle melkeprodusenter, sa Bartnes.

- Vi er bekymret for at mange unge som har satset kan gå over ende. Kostnaden er for stor til at bøndene kan ta belastningen alene. Denne saka kommer som følge av politiske vedtak. Vi meiner derfor det er rimelig og nødvendig med statlig medfinansiering.

I tillegg tok Bartnes opp en rekke saker fra regjeringas forslag til statsbudsjett som ble presentert mandag. Blant sakene var oppfølging av klimaavtalen, kutt i midlene til flom- og rassikring og kompensasjon til pelsdyrnæringa.