Konferansen vil bli holdt på hotellet X Meeting Point på Hellerudsletta utenfor Oslo.Påmeldingsfrist er 6.januar. Påmelding kan du gjøre her.

Mat- og landbruksminister Olaug Bollestad og leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes vil stå for den offesielle  åpningen.

Programmet finner du her

Masse faglig påfyll 

Økologisk produksjon har både fordeler og utfordringer med ressursbruk, klima, biologisk mangfold og økonomi. I løpet av to hele dager blir det en rekke faglige foredrag og diskusjoner om hvordan det økologiske landbruket kan bli enda bedre. Sentralt i programmet står også siste nytt om hvordan forbrukerne og ulike markedsaktører slutter opp om økologisk matsatsing.

Det starter med jorden

Jord har fått en sentral plass i programmet. Det er fordi jordfruktbarhet spiller en nøkkelrolle både for avlingsnivå og miljøeffekter av matproduksjon. På kongressen får du både den teoretiske bakgrunnen for god jordhelse og de praktiske tiltakene for mer klimarobust og fruktbar jord. Øko2020 vil også være en sosial møteplass der du treffer andre med interesse for økologisk landbruk, pluss mulighet til å få inspirasjon og ideer ved å besøke relevante utstillingere fra mange aktører knyttet til næringa.

På den andre kongressdagen blir det parallelle program, basert på produksjonene grønnsaker, grovfôr og drøvtyggere, korn, frukt og bær.