Medlemsvekst hos 7 fylker

Publisert 03.01.2014
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag har ved utgangen av året 61.459 medlemmer og markant medlemsvekst i 7 fylker.


Norges Bondelag har ved utgangen av 2013 61.459 medlemmer. I 2013 fikk vi 3214 nye medlemmer, noe som er 424 flere nye enn i 2012.

- Det er viktigere enn noen gang at alle som er opptatt av norsk matproduksjon, står samlet. Dette gjelder både aktive bønder, grunneiere, bosatt i distriktene eller de som er glade i norsk mat, sier organisasjonssjef i Norges Bondelag, Astrid Solberg.

Opprettholder medlemstallet tross frafall
Ved utgangen av 2012 hadde Norges Bondelag 61.525 medlemmer, så det er en liten nedgang totalt sett på 0,1 prosent.

- På tross av at antall aktive bønder har gått markant ned, opprettholder vi medlemstallet. Vi er svært glade for at det likevel er så mange som ønsker å støtte opp mot arbeidet vi gjør, sier Solberg.

7 fylker opplever medlemsvekst i 2013; Østfold, Hedmark, Oppland, Vestfold, Telemark, Hordaland og Finnmark.

Hedmark tangerer 25 år gammel rekord
I antall medlemmer er det Hedmark som utmerker seg med 48 nye, eller 0,9 prosent. De har ikke hatt så mange medlemmer siden 1988.

- Dette er svært gledelig. De ti siste åra har Hedmark økt sitt medlemstall med 880 medlemmer. Det er en økning på 20 prosent, sier Hedmark Bondelag-leder Einar Myki.

Myki mener at medlemsøkningen viser at stadig flere ser betydningen av et sterkt bondelag for å sikre norsk matproduksjon i framtida.

- Hedmark er et matfylke, og er viktig for den totale selvforsyningen av mat i Norge. Jord- og skogbruket betyr enormt mye for Hedmark. Inkludert industriarbeidsplassene som er avhengige av norske landbruksråvarer, står næringa for 16 prosent av den totale sysselsettinga i fylket og en stor verdiskapning, sier Myki.

- Potensialet er stort
Prosentvis er det likevel Finnmark som har størst økning med 3,5 prosent, noe som resulterer i 42 nye medlemmer.

- Det er glederlig at til og med vårt nordligste fylke øker oppslutningen, sier Solberg.

Vårt største matfylke, Rogaland, har vervet 288, og dermed flest medlemmer, men har også mistet flest.
Tallene for frafall i antall medlemmer fordelt på fylkene er derfor ikke entydige. Det er flest netto utmeldte i Sør-Trøndelag, mens Aust-Agder har størst prosentvis nedgang med 1,4%.

- Vi vet at potensialet er stort for å rekruttere mange nye medlemmer både blant aktive bønder og andre som er opptatt av norsk mat. Dette kommer vi til å fortsette med i 2014, avslutter Solberg.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere