Medlemsvekst hos 7 fylker

Publisert 03.01.2014
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag har ved utgangen av året 61.459 medlemmer og markant medlemsvekst i 7 fylker.


Norges Bondelag har ved utgangen av 2013 61.459 medlemmer. I 2013 fikk vi 3214 nye medlemmer, noe som er 424 flere nye enn i 2012.

- Det er viktigere enn noen gang at alle som er opptatt av norsk matproduksjon, står samlet. Dette gjelder både aktive bønder, grunneiere, bosatt i distriktene eller de som er glade i norsk mat, sier organisasjonssjef i Norges Bondelag, Astrid Solberg.

Opprettholder medlemstallet tross frafall
Ved utgangen av 2012 hadde Norges Bondelag 61.525 medlemmer, så det er en liten nedgang totalt sett på 0,1 prosent.

- På tross av at antall aktive bønder har gått markant ned, opprettholder vi medlemstallet. Vi er svært glade for at det likevel er så mange som ønsker å støtte opp mot arbeidet vi gjør, sier Solberg.

7 fylker opplever medlemsvekst i 2013; Østfold, Hedmark, Oppland, Vestfold, Telemark, Hordaland og Finnmark.

Hedmark tangerer 25 år gammel rekord
I antall medlemmer er det Hedmark som utmerker seg med 48 nye, eller 0,9 prosent. De har ikke hatt så mange medlemmer siden 1988.

- Dette er svært gledelig. De ti siste åra har Hedmark økt sitt medlemstall med 880 medlemmer. Det er en økning på 20 prosent, sier Hedmark Bondelag-leder Einar Myki.

Myki mener at medlemsøkningen viser at stadig flere ser betydningen av et sterkt bondelag for å sikre norsk matproduksjon i framtida.

- Hedmark er et matfylke, og er viktig for den totale selvforsyningen av mat i Norge. Jord- og skogbruket betyr enormt mye for Hedmark. Inkludert industriarbeidsplassene som er avhengige av norske landbruksråvarer, står næringa for 16 prosent av den totale sysselsettinga i fylket og en stor verdiskapning, sier Myki.

- Potensialet er stort
Prosentvis er det likevel Finnmark som har størst økning med 3,5 prosent, noe som resulterer i 42 nye medlemmer.

- Det er glederlig at til og med vårt nordligste fylke øker oppslutningen, sier Solberg.

Vårt største matfylke, Rogaland, har vervet 288, og dermed flest medlemmer, men har også mistet flest.
Tallene for frafall i antall medlemmer fordelt på fylkene er derfor ikke entydige. Det er flest netto utmeldte i Sør-Trøndelag, mens Aust-Agder har størst prosentvis nedgang med 1,4%.

- Vi vet at potensialet er stort for å rekruttere mange nye medlemmer både blant aktive bønder og andre som er opptatt av norsk mat. Dette kommer vi til å fortsette med i 2014, avslutter Solberg.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere