Medlemstallet fortsetter å vokse

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Den første uka med ny landbruksminister tredoblet nesten antallet nye medlemmer i Norges Bondelag.

I 2012 markerte bøndene sin misnøye med den forrige regeringen. Innsettelsen av en ny regjering har gitt Norges Bondelag et kraftig medlemsløft. Foto: Martin Jacob Kristoffersen.

Norsk landbruk og matproduksjon har fått stort fokus etter at statsminister Erna Solberg valgte å utnevne Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug som landbruks- og matminister. Dette ser ut til å ha hatt en positiv innvirkning på medlemstallet i Norges største næringsorganisasjon for matprodusenter.  

Nesten tredobbel vekst

De første to dagene fikk Norges Bondelag 52 nye medlemmer. Det var langt flere enn normalt, og veksten den ser ut til å fortsette. 

- I løpet av den første uka har 130 personer valgt å melde seg inn i Norges Bondelag. I samme periode i fjor fikk vi 58 nye medlemmer – året før var det 44 personer som meldte seg inn. Den veksten vi har sett den siste uka er altså ikke normal, sier rådgiver i Norges Bondelag Andreas Lunder.

Mange unge

Over halvparten (52%) av de nye medlemmene er under 35 år gamle. Bare 26 er bruksmedlemmer, det vil si aktive bønder.

-  De aller fleste er dermed personlige medlemmer som støtter vårt arbeid ut fra interesser som for eksempel mat, matkultur, bygdeutvikling og jordvern, sier Lunder.

Norges Bondelag har nå 60.864 medlemmer.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere