I 2012 markerte bøndene sin misnøye med den forrige regeringen. Innsettelsen av en ny regjering har gitt Norges Bondelag et kraftig medlemsløft. Foto: Martin Jacob Kristoffersen.

Norsk landbruk og matproduksjon har fått stort fokus etter at statsminister Erna Solberg valgte å utnevne Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug som landbruks- og matminister. Dette ser ut til å ha hatt en positiv innvirkning på medlemstallet i Norges største næringsorganisasjon for matprodusenter.  

Nesten tredobbel vekst

De første to dagene fikk Norges Bondelag 52 nye medlemmer. Det var langt flere enn normalt, og veksten den ser ut til å fortsette. 

- I løpet av den første uka har 130 personer valgt å melde seg inn i Norges Bondelag. I samme periode i fjor fikk vi 58 nye medlemmer – året før var det 44 personer som meldte seg inn. Den veksten vi har sett den siste uka er altså ikke normal, sier rådgiver i Norges Bondelag Andreas Lunder.

Mange unge

Over halvparten (52%) av de nye medlemmene er under 35 år gamle. Bare 26 er bruksmedlemmer, det vil si aktive bønder.

-  De aller fleste er dermed personlige medlemmer som støtter vårt arbeid ut fra interesser som for eksempel mat, matkultur, bygdeutvikling og jordvern, sier Lunder.

Norges Bondelag har nå 60.864 medlemmer.