Berit Hundåla var med på etableringen av World Farmers Organisation og eneste kvinne i det første styret, foto: Hildegunn Gjengedal.Det sier Bondelagets avgåtte første nestleder, Berit Hundåla - i bilen, midt mellom to Bondelagsoppdrag. - Kanskje jeg får tenkt over situasjonen i morgen, tenkt over hva jeg skal bruke tida mi til i tillegg til å gå løs på alle oppgavene hjemme på garden som har blitt skjøvet ut i tid.

En klippe

Hun mottok raust med ros på Bondetinget, Berit Hundåla. - Berit er en klippe. Hun er stødig. Hun endrer ikke meninger om andre er imot og hun har mot til å stå for hva hun har sagt. Hun er en klippe når det gjelder å ha stått på for distriktslandbruket over hele landet, sa Bondelagsleder Nils T. Bjørke blant annet.

Jeg skulle gjerne gjort mer

Rovdyrpolitikken ligger Berits hjerte nær, også fordi hun som sauebonde har fått oppleve rovdyras herjinger i egen besetning. - Jeg skulle gjerne ha fått til mer i rovdyrpolitikken, sier hun sjøl.

-Samtidig har jeg fått jobbe med mange, interessante saker i Bondelaget. Berit nevner speiselt det internasjonale arbeidet, og speningen og engasjementet rundt arbeidet med å danne en ny, internasjonal organisasjon for verdens bønder. - Det har tatt tid, mye mer tid enn mange aner, men det har vært fantastisk moro, sier hun.

Omfattende organisasjon

-Norges Bondelag er en omfattende organisasjon. Det var først da jeg kom med i styret jeg oppdaget hvor omfattende saksfelt Bondelaget arbeider med. Som bonde tenker du på de sakene som berører deg direkte, men Bondelagsarbeidet omfatter svær, svært mye, sier Hundåla.

Den eneste komplette organisasjon for bonden

-Fra tid til annen har jeg fått spørsmål om hvorfor jeg ikke er med i Norsk Bonde- og Småbrkarlag. Etter min mening er NBS i en annen divisjon, NBS er en annen type organisasjon. Norges Bondelag er den eneste komplette organisasjonen for bønder og grunneiere, sier Berit Hundåla som ikke er i tvil om at Bondelaget kan bli enda bedre.

Viktigere enn noen gang å ha makt

-Det blir færre bønder. Da er det enda viktigere å ha en organisasjon som er sterkt i en situasjon der det blir viktigere enn noen gang å ha makt til å påvirke, politikere, samfunnstopper. Det blir vanskeligere for oss som grunneiere og som matprodusenter. Da er det viktig å ha styrke til å sette makt bak krava.

Kunne vært med til evig tid

Berit Hundåla innrømmer fort at hun kunne "vært med til evig tid". - Men, alt har sin tid. Jeg kjente i vinter at jeg var sliten etter mye reising, samtidig som vi har mye ugjort hjemme. Jeg har en mann som har stilt opp så godt han kan, men han kan ikke slutte jobbe fordi jeg skal fortsette som tillitsvalgt.

Mange nye, dyktige tillitsvalgte

-Nå må jeg komme meg hjem, sier Berit Hundåla. - Du skal leve, også, og det er unektelig slik at skal du fungere som tilitsvalgt, må alt fungere på hjemmebane. -Ingen skal sittte i slike verv til evig tid, du skal ha en utvikling i styret på alle nivåer i organisasjonen og i en organisasjon som Norges Bondelag er det mange, dyktige tillitsvalgte som gjerne vil slippe til.

Men, hun gir ikke opp, helt, Berit Hundåla. - Jeg vil fortsatt være engasjert, jeg vil gjerne være en tydelig røst i samfunnsdebatten, sier hun og ser fram til å skrive alle de innleggene Bondelagshverdagen ikke har gitt tid til.

Tidligere SV'er

Etter årsmøtet i Norges Bondelag, var det den TIDLIGERE SV'eren som fikk mest spalteplass. - Det har vært en prosess som har gått over flere år, understreker hun. - Jeg har diskutert arrogansen i SV med flere, sentrale politikere. Jeg har diskutert erkjenneslen av at SV har endret seg på en måte som gjør at vi ikke kjenner partiet igjen. Det er flere dyktige SV'ere på Stortinget, men de når ikke fram. For meg var det nok, sier Berit Hundåla som ser fram til en båttur, ser fram til en blueskonsert - ser fram til å ha tid til seg sjøl og familien.

Engasjert, dyktig, en klippe. Berit Hundåla høstet raust med ros på Bondetinget.