Matvaresikkerhet og bærekraftig utvikling

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Seminar med statsrådene Lars Peder Brekk, Heikki Holmås og LU-sjef Christian Anton Smedshaug 12. juni.

I juni avholdes FNs toppmøte for bærekraftig utvikling i Rio. Det er 20 år siden den historiske Rio-konferansen i 1992 som siden har formet forståelsen av en utvikling basert på økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.

Grønn økonomisk vekst?

Siden den første Rio-konferansen har verdens befolkning økt med 30 prosent, og frem til 2050 er det beregnet at vi vil være omkring 9 milliarder mennesker på jorda. Klimaendringer og økt kamp om knappe naturressurser er trusler mot global matsikkerhet. Nesten 1 milliard mennesker lider i dag av sult og underernæring, og rekordhøye matpriser er tegn på de store utfordringene for en bærekraftig utvikling. Hvordan skal vi sikre at naturressursene bidrar til grønn økonomisk vekst, matsikkerhet og utvikling for hele jordens befolkning? Hva er landbrukets rolle?

Hva vil vi med Rio+20

Det er Statens landbruksforvaltning som står bak seminaret "Hva vil vi med "Rio+20". Blant innlederne er landbruks- og matminister Lars Peder Brekk, utviklingsminister Heiki Holmås og amd. direktør i Landbrukets Utredningskontor, Christian Anton Smedshaug.

Mer om seminaret
 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere