Matvaresikkerhet og bærekraftig utvikling

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Seminar med statsrådene Lars Peder Brekk, Heikki Holmås og LU-sjef Christian Anton Smedshaug 12. juni.

I juni avholdes FNs toppmøte for bærekraftig utvikling i Rio. Det er 20 år siden den historiske Rio-konferansen i 1992 som siden har formet forståelsen av en utvikling basert på økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.

Grønn økonomisk vekst?

Siden den første Rio-konferansen har verdens befolkning økt med 30 prosent, og frem til 2050 er det beregnet at vi vil være omkring 9 milliarder mennesker på jorda. Klimaendringer og økt kamp om knappe naturressurser er trusler mot global matsikkerhet. Nesten 1 milliard mennesker lider i dag av sult og underernæring, og rekordhøye matpriser er tegn på de store utfordringene for en bærekraftig utvikling. Hvordan skal vi sikre at naturressursene bidrar til grønn økonomisk vekst, matsikkerhet og utvikling for hele jordens befolkning? Hva er landbrukets rolle?

Hva vil vi med Rio+20

Det er Statens landbruksforvaltning som står bak seminaret "Hva vil vi med "Rio+20". Blant innlederne er landbruks- og matminister Lars Peder Brekk, utviklingsminister Heiki Holmås og amd. direktør i Landbrukets Utredningskontor, Christian Anton Smedshaug.

Mer om seminaret
 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere