I juni avholdes FNs toppmøte for bærekraftig utvikling i Rio. Det er 20 år siden den historiske Rio-konferansen i 1992 som siden har formet forståelsen av en utvikling basert på økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.

Grønn økonomisk vekst?

Siden den første Rio-konferansen har verdens befolkning økt med 30 prosent, og frem til 2050 er det beregnet at vi vil være omkring 9 milliarder mennesker på jorda. Klimaendringer og økt kamp om knappe naturressurser er trusler mot global matsikkerhet. Nesten 1 milliard mennesker lider i dag av sult og underernæring, og rekordhøye matpriser er tegn på de store utfordringene for en bærekraftig utvikling. Hvordan skal vi sikre at naturressursene bidrar til grønn økonomisk vekst, matsikkerhet og utvikling for hele jordens befolkning? Hva er landbrukets rolle?

Hva vil vi med Rio+20

Det er Statens landbruksforvaltning som står bak seminaret "Hva vil vi med "Rio+20". Blant innlederne er landbruks- og matminister Lars Peder Brekk, utviklingsminister Heiki Holmås og amd. direktør i Landbrukets Utredningskontor, Christian Anton Smedshaug.

Mer om seminaret