- Matvaresikkerhet er grunnleggende

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

Matvaresikkerhet er fellesnevneren for norsk og afrikansk jordbruk.

- For å få matvaresikkerhet er det nødvendig å satse lokalt og investere i familiejordbruket. Jeg er opptatt av kvalitet, foredling av varer og mener muligheten til å bruke kooperasjoner er viktig, sier Ms Elisabeth Atangana fra Kamerun, president i den sentralafrikanske bondeorganisasjonen PROPAC og president i PanAfrican Farmers Organisation.

Hun møtte generalsekretær Per Skorge og 1.nestleder i Norges Bondelag, Berit Hundåla, under sitt Oslobesøk denne uken.

- Uansett om man er i nord eller sør er matvaresikkerhet et viktig tema. Både i Afrika og i Norge er hovedgrunnlaget for matvaresikkerhet det å satse på familiejordbruket, utnytte de lokale ressursene, og forsyne lokalt, regionalt og deretter nasjonalt marked. Så vil eksport være et supplement, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere