Matprodusent med mot

Av Anita Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Tor Jacob Solberg vart kåra til "Årets unge bonde" i 2014. Den unge bonden var til stor inspirasjon då han delte sine tankar om rekruttering og vegval med Sogn og Fjordane Bondelag sitt fylkesårsmøte.

Tor Jacob Solberg var som ungdom ikkje heilt overtydd om at det var bonde han skulle verte. Men etter eit opphald på 7 månader med arbeidsutveksling gjennom IAEA (International Agricultural Exchange Association) på New Zealand, fekk han tru på å verte matprodusent i Norge. -Det å produsere mat er viktig over heile verda. Gleder og sorger er dei same om du har 14 eller 440 kyr, sa Solberg.

Som 21-åring kjøpte Solberg gard i Skiptvet i Østfold. Det har vore mange tøffe tak, men han er nøgd med at han tok nettopp det valet. -Vi heng oss ofte opp i utfordringar. Tenk på alle moglegheitene vi har. Vi skal vere offensive og sjå løysingar, sa Solberg.

Den unge bonden var tydeleg på at vi skal vere stolte av det vi driv med, og ikkje stadig unnskulde oss fordi vi driv så smått. -Det å heile tida lage noko større, er ikkje å vere offensiv. Det er når du lagar noko betre du er offensiv, sa Solberg.

Solberg understreka også kor viktig det er å skaffe seg nettverk, og å kunne vere ein ressurs for dei som er rundt deg. 

I framtida vil det vere behov for å nytte ressursane vi har betre, og Tor Jacob Solberg er ikkje i tvil om at naturbruksutdanning er vegen og gå for komande bønder. -Dei som skal inn i næringa må ha både praktisk og teoretisk kunnskap. Landbruket er løysinga på mange av dei utfordringane verda står ovanfor, sa Solberg.

Tor Jacob Solberg vart kåra til "Årets unge bonde i 2014", og historia han fortel om sine vegval gjev både inspirasjon og ettertanke.

 

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere