FNs matvareprogram får prisen for deres innsats både for å bekjempe sult, bedre forholdene for fred i konfliktområder og hindre at mat blir brukt som våpen i krig og konflikt. Det er gledelig og vel fortjent, mener Bondelaget.

- Arbeidet til FNs matvareprogram understreker viktigheten av egen matproduksjon. Koronakrisen har gjort det tydeligere hvor sårbar matproduksjonen er, og hvor viktig matsikkerheten er for alle land i verden, sier Lars Petter Bartnes.

Koronaepidemien har ført til et stort oppsving i antall sultne i verden. I denne situasjonen æres FNs matvareprogram ifølge Nobelkomiteen for å ha vist en imponerende evne til å øke sin innsats.

Lars Petter Bartnes- Norske bønder er opptatt av å brødfø vår egen befolkning. Nobelprisen er en påminning om at forholdene må legges til rette for at alle land i verden skal ha en rett og plikt til å produsere det de kan for å sikre mat til egen befolkning.

- Som Nobelkomiteen og FNs matvareprogram uttaler: Mat er den beste vaksinen mot kaos, sier Lars Petter Bartnes.

FNs matvareprogram ble opprettet i 1961 og brødfør i dag over 90 millioner mennesker hvert år. Norge er en viktig bidragsyter til matvareprogrammet. Fortsatt mangler en av ni mennesker i verden nok mat