Markedsordningene i landbruket evalueres

Av Lise Boeck Jakobsen,
 • Tips en venn om denne siden

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug presenterte i dag utvalget som skal evaluere markedsordningene. Ministeren ønsker å øke konkurransen og bedre ressursutnyttelsen i verdikjeden.

Utvalget ledes av Erling Hjelmeng fra Universitetet i Oslo, som også ledet lovutvalget for lov om bedre handelsskikk. Hele verdikjeden er representert, fra Bondelaget og Småbrukarlaget til handel og forbruker. Eli Reistad, tidligere 1. nestleder, representerer Bondelaget.

 • Det er bra at verdikjeden og næringa er representert i utvalget. Vi stiller likevel spørsmålstegn ved at forskningssiden er representert ved to personer fra samme institutt ved Universitetet i Bergen. Det sikrer ikke nødvendigvis bredde i kompetanse, perspektiv og holdninger, slik landbruksministeren har sagt hun ønsker, sier leder i Bondelaget Nils T. Bjørke.  

Dette er utvalget:

 • Erling Hjelmeng, leder. Professor ved Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett
 • Eli Reistad, bonde, Norges Bondelag.
 • Kjersti Hoff, bonde, Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Johnny Ødegård, direktør, Tine SA
 • Kari Redse Håskjold, bonde, Nortura SA
 • Bjørn-Ole Juul-Hansen, administrerende direktør, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
 • Erik Volden, konsernsjef, Kavli
 • Tommy Staahl Gabrielsen, professor ved Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi
 • Ivar Gåsland, postdoktor ved Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi
 • Elin Vestrum, rådgiver, Forbrukerrådet
 • Hege Berg-Knutsen, EMV-ansvarlig, Coop Norge

Gode markedsordninger avgjørende for å øke norsk matproduksjon

Mandatet til utvalget er å gjennomgå markedsordningene og legge fram forslag til alternative måter å balansere råvaremarkedene på. Utvalget skal vurdere behovet for markedsbalansering og ta stilling til om om systemet kan avvikles.  Mandatet går dermed enda lengre enn hva som er formulert i regjeringsplattformen .

Evalueringen skal skje opp mot mål om lønnsom matproduksjon og landbruk over hele landet, samt behovet for å redusere bondens risiko.

 • Vi er opptatte av at endringene som blir foreslått er basert på kunnskap og kompetanse. Gode markedsordninger er helt avgjørende for å øke matproduksjonen på norske ressurser. Det er også regjeringas mål.
 • Vi vil bidra til å holde fokus på formålet med ordningene i utvalget. Det må være førende for hvordan balanseringen av markedene skal utformes og utføres, avslutter Nils T. Bjørke.

Se hele mandatet her

 Les også: Bred samlet støtte til fortsatt markedsregulering.

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere