Mære stakk av med klimaseieren

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Mære Landbruksskole mottar klimapris

I høst har naturbruksskoler over hele landet konkurrert om å finne den beste klimaløsningen for landbruket. Elever fra Mære Landbruksskole trakk til slutt det lengste strået og stakk av med seieren i jakten på den beste klimaløsningen for landbruket.

Den automatiske rundballehenteren R-AUT utviklet av elever ved Mære Landbruksskole trakk til slutt det lengste strået i jakten på klimaløsninger i landbruket. I løpet av høsten har det blitt arrangert innovasjonscamper for å jakte nye klimaløsninger i landbruket ved flere naturbruksskoler over hele landet. Vinnerbidragene fra hver skole har tevlet mot hverandre en nasjonal konkurranse.
 

Vinnerlaget ved elevene Julie Sem Holmli, Hans Martin Undselli Halvorsen og Kristine Dahl Nilsen fikk delta på Felleskjøpets årlige Ung Bonde-samling på Lillestrøm, og vinnerne ble trukket fra på scenen under gallamiddagen på kvelden for å presentere løsningen sin.
 

- Utgangspunktet var vel først og fremst at vi var veldig lei av å hente rundballer, sa Hans Martin Undselli da jurymedlem og utviklingssjef i Felleskjøpet, Bjarne Holm, spurte hvor elevene fikk ideen fra.
 

Den automatiske rundballehenteren R-AUT går på strøm, og slipper derfor ikke ut klimagasser. I tillegg gir R-AUT mindre jordpakking enn en vanlig traktor og roboten kan lese hvilken slått ballen er fra, og dermed gi mulighet for enda bedre fôrutnyttelse.
 

Holm forteller at oppgaven har vært tøff og konkurransen svært jevn i toppen.
 

- Vi i juryen fikk inn syv vinnerbidrag og hadde mildt sagt en krevende oppgave. R-AUT trakk til slutt det lengste strået fordi løsningen har en god klimaeffekt og er langt på vei realiserbar, sa Holm under tildelingen.
 

Konkurransen ble arrangert av Naturbruksskolenes forening, Norges Bondelag og Landbrukets klima- og energisenter ved Mære. Skolene som deltok var Tomb videregående skole i Østfold, Mo og Øyrane videregående skole og Sogn jord- og hagebruksskole i Sogn og Fjordane og Mære landbruksskole i Trøndelag.
 

I den nasjonale juryen som satt leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, Inger Solberg, divisjonsleder for bærekraft i Innovasjon Norge og Bjarne Holm, utviklingssjef i Felleskjøpet Agri SA.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere