Mære stakk av med klimaseieren

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Mære Landbruksskole mottar klimapris

I høst har naturbruksskoler over hele landet konkurrert om å finne den beste klimaløsningen for landbruket. Elever fra Mære Landbruksskole trakk til slutt det lengste strået og stakk av med seieren i jakten på den beste klimaløsningen for landbruket.

Den automatiske rundballehenteren R-AUT utviklet av elever ved Mære Landbruksskole trakk til slutt det lengste strået i jakten på klimaløsninger i landbruket. I løpet av høsten har det blitt arrangert innovasjonscamper for å jakte nye klimaløsninger i landbruket ved flere naturbruksskoler over hele landet. Vinnerbidragene fra hver skole har tevlet mot hverandre en nasjonal konkurranse.
 

Vinnerlaget ved elevene Julie Sem Holmli, Hans Martin Undselli Halvorsen og Kristine Dahl Nilsen fikk delta på Felleskjøpets årlige Ung Bonde-samling på Lillestrøm, og vinnerne ble trukket fra på scenen under gallamiddagen på kvelden for å presentere løsningen sin.
 

- Utgangspunktet var vel først og fremst at vi var veldig lei av å hente rundballer, sa Hans Martin Undselli da jurymedlem og utviklingssjef i Felleskjøpet, Bjarne Holm, spurte hvor elevene fikk ideen fra.
 

Den automatiske rundballehenteren R-AUT går på strøm, og slipper derfor ikke ut klimagasser. I tillegg gir R-AUT mindre jordpakking enn en vanlig traktor og roboten kan lese hvilken slått ballen er fra, og dermed gi mulighet for enda bedre fôrutnyttelse.
 

Holm forteller at oppgaven har vært tøff og konkurransen svært jevn i toppen.
 

- Vi i juryen fikk inn syv vinnerbidrag og hadde mildt sagt en krevende oppgave. R-AUT trakk til slutt det lengste strået fordi løsningen har en god klimaeffekt og er langt på vei realiserbar, sa Holm under tildelingen.
 

Konkurransen ble arrangert av Naturbruksskolenes forening, Norges Bondelag og Landbrukets klima- og energisenter ved Mære. Skolene som deltok var Tomb videregående skole i Østfold, Mo og Øyrane videregående skole og Sogn jord- og hagebruksskole i Sogn og Fjordane og Mære landbruksskole i Trøndelag.
 

I den nasjonale juryen som satt leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, Inger Solberg, divisjonsleder for bærekraft i Innovasjon Norge og Bjarne Holm, utviklingssjef i Felleskjøpet Agri SA.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere