Mangler landbruk som en del av næringslivet

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Senterpartiets programforslag har mye bra om landbruk, men vi savner næringslivsdimensjonen.

- Vi er godt fornøyd med at landbruk og mat, samt andre områder som er grunnleggende for matproduksjonen er grundig behandlet i Senterpartiets programforslag, sier Nils T. Bjørke, men han legger til at næringslivsdimensjonen i landbruket, som den største sammenhengende verdikjeden i fastlands-Norge kunne vært understreket tydeligere. 

Klare formuleringer om bondens inntekt

- Formuleringene rundt inntektsmålsetting for bonden er helt avgjørende for å nå flere av de andre målsettingene på landbruk, sier Bjørke, - men det haster med å få på plass tiltak.

Bjørke legger også til at det er viktig å komme vekk fra diskusjonen om prosentvis utvikling som andre grupper, fordi inntektsnivået er langt lavere enn andre grupper.

Foruten inntekt, er markeds- og produksjonsregulering viktige verktøy for å sikre riktig pris og avsetning på produkter fra landbruket.

– Vi savner et punkt om markedsregulering i Senterpartiets programforslag, akkurat som vi savner sikring av samvirkets rolle, sier Bjørke.

Tynt om energipolitikk

Vi savner en tydeligere satsing på energipolitikk i Senterpartiets programforslag.

– Senterpartiet bør bidra til at jordbruk, skog og fiske blir fossilfritt innen 2030. De fornybare energikildene bør også utvikles raskere, ved en støtteordning for fornybar energi fra biomassen, beregnet for varme og drivstoff, sier Bjørke. 

Norges Bondelag mener programforslaget dekker godt opp innen politikkområdene rovviltforvaltning og vern av matjorda.

Bør være klarere om skatter og avgifter

Norges Bondelag mener Senterpartiet må være tydelig på innretning på skatt og avgift som stimulerer til næringsutvikling og legger til rette for næringsutøvere i landbruket.

– Det er et stort behov for oppgradering og nyinvesteringer i driftsapparatet og jorda, sier Bjørke, og legger til at Bondelaget foreslår at Senterpartiet programfester at de vil trappe ned og fjerne formueskatten på arbeidende kapital. 

Se også artikler om programforslagene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere