Mange innspill til Bondelaget

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Hele 35 organisasjoner fra landbruket har vært innom Landbrukets hus i Oslo for å gi sine innspill til næringas krav til årets jordbruksoppgjør.

Lars Petter Bartnes fikk Norturas innspill til jordbruksforhandlingene av styreleder Sveinung Svebestad.

Kravet fremmes til staten i slutten av april, og arbeidet med å utarbeide kravet er nå i full gang. For at dette best mulig skal gjenspeile næringas behov inviteres alle landbruksorganisasjoner inn til møter med forhandlingsutvalget og representanter fra næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag.

Denne uka har Tine, Nortura og Felleskjøpet gitt sine innspill, og forrige uke var følgende organisasjoner innom:

•Graminor


•Gartnerforbundet

* Gartnerhallen


•Matmerk


•Hjorteavlslaget


•Norsk Fjørfelag


•Orkla


•SKO


•Frøavlerlaget


•Oikos


•Norsk sau og geit


•Norske Landbrukstjenester


•Avlslaget for sidet trønder- og nordlandsfe


•Hoff


•Mobilslakt


•Pelsdyralslaget


•Tyr


•Veterinærforeningen


•Geno


•Norsvin


•NHO Mat og Landbruk og NHO Mat og Drikke


•Norsk Gardsost


•Fiskå Mølle


•Nettverk for GMO-fri mat


•Birøkterlaget/Honningsentralen


•Senter for husdyrforsøk


•Norges Skogeierforbund


•Havreforeningen


•Kio


•Gamle kuraser


•Norsk Landbruksrådgivning


•Settepotetforeningen


•KLF

 

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere