November stod i vervingens tegn i Bondelaget, og hele organisasjonen har trått til og vervet hele 2 600 nye medlemmer i løpet av året. Vi har vurdert medlemsvekst i både tall og prosent, og det beste fylkeslaget ble Nordland Bondelag, med 70 nye medlemmer (2,5 % vekst).

- Dette var moro, og er et resultat av at vi i Nordland har prioritert medlemsverving, sier fylkesleder Ståle Nordmo.

Fylkeslaget har et eget verveutvalg og i november hadde fylket et eget vervekurs.

- Verveutvalget har jobba godt, og det skal vi fortsette med. Neste år er planen å verve mer gjennom hele året, sier Nordmo

Nordland Bondelag kan be inn til fin middag, premien deres er nemlig et besøk fra Bondelagskokken.

På andre og tredje plass blant fylkeslagene finner vi Akershus Bondelag med 96 nye medlemmer (vekst på 1,8 %) og Østfold Bondelag med 77 nye medlemmer (1,6 %). Gratulerer til dere også!

Distriktsprofilen er viktig for lokallaget

Tor Arne Liland, leder i Sirdal Bondelag.

Det lokallaget som vervet flest medlemmer utfra en totalvurdering på antall og prosent, er Sirdal Bondelag i Vest-Agder. Lokallagsleder Tor Arne Liland har selv vervet 22 av de 25 medlemmene som har tilkommet i løpet av måneden, som gir en medlemsvekst på hele 31,2 %.

- Dette var en gledelig overraskelse, sier Tor Arne Liland. Sirdal Bondelag bidrar aktivt på bygdedager og andre arrangement i kommunen, og har egne samlinger for medlemmene.

- Nå passerer vi hundre medlemmer, og det er mange som er flinke til å stille opp når vi har arrangement, forteller Liland.

Liland har selvsagt noen vervetips:

- Dei fleste medlemmene verver jeg med mobiltelefonen. Det går raskere slik, og det er sjelden noen sier nei når jeg ber dem melde seg inn, sier Liland.

- Mange legger merke til at Bondelaget gjør mye positivt, både lokalt og nasjonalt. Jeg legger heller ikke skjul på at Bondelaget gjør mye positivt for bygdene våre. I mange tilfeller kan en takke nettopp Bondelaget for at det er lys i vinduene, at det er liv i nærbutikken og at det fremdeles er liv og bosetning på landsbygda, sier Liland.

Sirdal Bondelag kan nå be med seg inntil ti personer på bytur. Premien er en tur til Oslo med både faglig og sosialt innhold.

- Det blir moro. Vi får kanskje velge hvem som får bli med ved loddtrekning mellom de som har vært med på dugnader. Det er jo et luksusproblem!, sier Liland.

På andre og tredje plass blant lokallaga finner vi Hurdal i Akershus med 10 nye medlemmer (13,7% vekst), og Eidsberg i Østfold med 28 nye medlemmer (5,4 % vekst). Heder og ære også til dere!

Alle nye medlemmer ønskes velkommen

- Gratulerer både til Nordland og til Sirdal! Felles for begge vinnerne er at det er målretta verving som ligger bak framgangen, jeg er imponert, sier Frøydis Haugen, som er andre nestleder i Norges Bondelag og leder i verveutvalget.

- Tusen takk til alle som har vervet, om det er ett nytt medlem eller tjue, alle er med på å gjøre Bondelaget til en sterkere organisasjon, sier Haugen.

Totalt er nå medlemstallet i Norges Bondelag 63 045 medlemmer. Dermed ligger vi litt under fjoråret, da vi hadde det høyeste medlemstallet på tjue år. I løpet av november har organisasjonen totalt fått 665 nye medlemmer, det er like mange som i vervemåneden i november fjor.