Makt til bøndene i matvarekjeden

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Verden trenger uavhengige bondeorganisasjoner med forhandlingsmakt i matvarekjeden.

Første nestleder Berit Hundåla, arkivfoto: Hildegunn Gjengedal.Det understreket Bondelagets første nesteder, Berit Hundåla, da hun innledet under åpningen av generalforsamlingen i WFO - World Farmers Organisation. Hundåla er styremedlem for alle de europeiske landene i organisasjonen.

Bondens inntekt presset

-Globaliseringen bidrar til å utdype ulikhetene i matvarekjeden. Bondens inntekt blir presset, samtidig som risikoen i kjeden flytter seg fra forhandlerne til bonden. Mens markedsadgangen ikke lenger handler om landets grenser, men tilgangen til butikkhyllene. Berit Hundåla skisserte disse tiltakene for at faglag og samvirkeorganisasjoner skal blomstre i framtida:

  • Uavhengige bondeorganisasjoner,
  • politisk støtte og goodwill,
  • forhandlingskraft i matvarekjeden,
  • tilstrekkelig, tilpasset lovverk,
  • tett dialog med nasjonale myndigheter
  • demokratiske organisasjoner, eid og kontrollert av bøndene sjøl.

Utfordringene

-Utfordringene er i første rekke å finne i økende nasjonal og internasjonal konkurranse. Vi opplever sterkere kjedemakt og økende bruk av egne merkevarer. Samtidig som organisasjonene utfordres på medlemslojalitet- og demokrati og kapitaltilgang.

Les også: Verdens bønder samles i Roma

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere