Makt til bøndene i matvarekjeden

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Verden trenger uavhengige bondeorganisasjoner med forhandlingsmakt i matvarekjeden.

Første nestleder Berit Hundåla, arkivfoto: Hildegunn Gjengedal.Det understreket Bondelagets første nesteder, Berit Hundåla, da hun innledet under åpningen av generalforsamlingen i WFO - World Farmers Organisation. Hundåla er styremedlem for alle de europeiske landene i organisasjonen.

Bondens inntekt presset

-Globaliseringen bidrar til å utdype ulikhetene i matvarekjeden. Bondens inntekt blir presset, samtidig som risikoen i kjeden flytter seg fra forhandlerne til bonden. Mens markedsadgangen ikke lenger handler om landets grenser, men tilgangen til butikkhyllene. Berit Hundåla skisserte disse tiltakene for at faglag og samvirkeorganisasjoner skal blomstre i framtida:

  • Uavhengige bondeorganisasjoner,
  • politisk støtte og goodwill,
  • forhandlingskraft i matvarekjeden,
  • tilstrekkelig, tilpasset lovverk,
  • tett dialog med nasjonale myndigheter
  • demokratiske organisasjoner, eid og kontrollert av bøndene sjøl.

Utfordringene

-Utfordringene er i første rekke å finne i økende nasjonal og internasjonal konkurranse. Vi opplever sterkere kjedemakt og økende bruk av egne merkevarer. Samtidig som organisasjonene utfordres på medlemslojalitet- og demokrati og kapitaltilgang.

Les også: Verdens bønder samles i Roma

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere