Magnus Carlsen og den norske modellen

Publisert 27.11.2013
  • Tips en venn om denne siden

Er Magnus et godt bevis på at den norske modellen er verdt å ta vare på, verdt å kjempe for?

Smart håndtering av bøndene hjalp Magnus Carlsen til VM-tittel i sjakk. Foto: Felleskjøpet.

I en uhøytidelig analyse på Dagsavisens sider "Nye meninger", setter Utviklingsfondets Andrew Skoglund ”Sjakkbrettet” opp på nytt, i og med den blå-blå regjeringen.

- En ting vet vi allerede: Bønder er under press. Dronning Erna er ikke overbevist om deres rolle i spillets gang. Kongen har ikke mye han skulle ha sagt; han kan bare flytte ett trekk, uavhengig av hvem som egentlig styrer. Dronning Erna bruker nå en av sine betrodde ”offiserer”, Sylvi, til å underminere bøndenes posisjon. Bønder tar mye plass på brettet. Det sendes derfor en delegasjon til Brüssel bak bøndenes rygg. Særfordeler skal bort. Bøndenes felter gis bort til annen virksomhet. En annen offiser, et tårn, verdt fire bønder, baner vei for skatteletter for de andre ”offiserene”;lønnsadelen fikk mest av de bebudede skattelettene. Bøndene, eller skal vi si arbeiderne, fikk minst, skriver Skoglund som konkluderer på denne måten:  - Kjør på med rokade, bruk hesten og bruk ”den norske modellen”. Den står seg godt på sjakkbrettet. Den står seg også godt i virkelighetens verden.

Her leser du innlegget "Magnus Carlsen og den norske modellen".

 

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere